Kontaktombudens uppdrag

Du är närvarande och visar för kollegor och chefer att du är drivande i det fackliga uppdraget. Att vårda dina medlemmar och värva nya är en av de viktigaste uppgifterna.

Vad gör du mer?

 • Ger råd och stöd till medlemmarna.
 • Informerar om Finansförbundets verksamhet.
 • Bevakar att kollektivavtal och andra avtal följs.
 • Är länk mellan medlemmarna och chefen.
 • Har kontinuerlig dialog med klubbstyrelsen.
 • Medverkar som stöd i lönesamtalsprocessen eller
  liknande.
 • Aktiverar medlemmarna i frågor som rör
  arbetsplatsen och deras arbetssituation.
 • Tar reda på vad medlemmarna vill och driver
  medlemmarnas frågor.
 • Genomför förhandlingar i frågor på
  kontaktombudsnivå.

Många kontaktombud är också arbetsmiljöombud och
representerar då samtliga anställda i arbetsmiljöfrågor.