Tjänstledig – så funkar det

Om du vill vara frånvarande från arbetet kan du ansöka om tjänstledigt från din arbetsgivare.

Det finns ett antal orsaker som ger dig rätt att vara tjänstledig.

Du kan få ledigt även i andra fall, om du och din chef kommer överens om det. Tjänstledighet du kan komma överens om.

Dina rättigheter under tjänstledigheten

  • Du är fortfarande anställd under tjänstledighet och kan utnyttja dina rättigheter i samband med uppsägningar, turordningslistor eller liknande.
  • Du får behålla alla förmåner när du återgår i tjänst.
  • Arbetsgivaren har ingen rätt att omplacera eller säga upp dig beroende på att du varit tjänstledig.
  • Du har inte rätt att ta en annan anställning om inte du och din arbetsgivare kommit överens om det.
  • När du är tjänstledig får du normalt sett ingen lön från din arbetsgivare.
  • När ledigheten är slut har du rätt att återgå till ditt arbete.

Vanliga frågor och svar

    Fler frågor och svar