Sjukdom och semester

Du tjänar in semesterdagar även när du är sjuk eller sjukskriven för arbetsskada. Du har även rätt att avbryta din semester om du skulle bli sjuk under din ledighet.

Semesterdagar även om du varit sjuk

Huvudregeln är att du tjänar in semesterlön (betald semester) när du arbetar, men i vissa fall kan du tjäna in semesterlön fast du inte är på arbetet. Det kallas semesterkvalificerande frånvaro. 

Du kan tjäna in semesterlön när du är frånvarande i följande fall:

  • Sjukskrivning: Du får tillgodoräkna dig högst 180 dagar per år. Om du är sjukskriven mindre än 180 dagar tjänar du alltså in full semesterlön under det året. Är du sjukskriven under flera år finns en begränsning. När du har varit borta under mer än ett år tjänar du från år två inte längre in mer semesterlön.
  • Sjukskrivning för arbetsskada: Du får tillgodoräkna dig all frånvaro men med samma flerårsbegränsning som vid annan sjukdom.

Sjukdom under semestern

Semestern är tänkt att användas för att du ska vila upp dig och du har därför rätt att avbryta din semester i vissa fall, bland annat om du blir sjuk, och spara återstoden till ett annat tillfälle. Det gäller även om ditt barn blir sjukt och du behöver vabba. Ring därför alltid och anmäl om du bli sjuk under semestern. Arbetsgivaren kommer då att räkna dem som sjukdagar och inte som semesterdagar. Arbetsgivaren kan kräva att du ska styrka att du varit sjuk med ett läkarintyg.

De uppskjutna semesterdagarna ska du få ut i en följd om inte du och arbetsgivaren kommit överens om annat. Du har inte rätt att få dagarna i omedelbar anslutning till din pågående semester.

Läs mer om andra fall när du kan avbryta din semester.