Spara semester

Hur många semesterdagar du har rätt att spara till kommande år varierar beroende på om du har kollektivavtal och vad som står i det.

För att ta ut sparade dagar måste du först ha använt årets semesterdagar.

Om du inte hunnit använda dina sparade dagar när du slutar din anställning betalas de ut som semesterersättning.

Hur många sparade semesterdagar du har framgår oftast av din lönespecifikation. Annars kan du vända dig till HR-avdelningen.

För dig som går på BAO-avtalet

Du måste ta ut minst 20 dagar om året och får spara max 5 dagar per år. Om din arbetsgivare medger så kan du få spara fler dagar per år. Sparade dagar får du spara i högst fem år. Du får bara spara betalda semesterdagar och du ska underrätta din arbetsgivare om att du vill spara semester i samband med att planeringen av årets semesterledighet görs.

Sparade semesterdagar ska tas ut i den ordning de sparats.

För dig som går på Svensk Handel-avtalet

Du måste ta ut minst 20 dagar om året och får spara max 5 dagar. Men har du rätt till fler än 25 semesterdagar med lön får du efter överenskommelse med arbetsgivaren även spara de överskjutande dagarna till ett senare semesterår.

Sparade semesterdagar ska tas ut i den ordning de sparats.

För dig som inte har kollektivavtal

Om du under året har rätt till mer än 20 semesterdagar med lön får du spara en eller flera av dessa överskjutande dagar till ett senare år.

En sparad semesterdag ska tas ut inom fem år från utgången av det semesterår då den sparade.