Semester

Alla anställda har rätt till minst 25 semesterdagar per år. Du kan även ha fler än 25 semesterdagar enligt ditt anställningskontrakt eller kollektivavtal.

Läs mer om hur många semesterdagar du har rätt till samt vad som gäller när du byter jobb och är nyanställd.

Dina rättigheter under semestern

Alla har rätt till fyra veckors semester

Alla har rätt till en sammanhängande ledighet av fyra veckor under perioden juni till augusti. Detta just för att man ska hinna komma ner i varv ordentligt. Däremot har man inte rätt att fritt bestämma när under perioden ledigheten infaller. Du ska alltid få önska när du vill ha din semester men i slutändan är det arbetsgivaren som bestämmer. Det är därför inte säkert att du får hela semestern just de veckor du har valt. 

Kan chefen dra tillbaka beviljad semester?

Arbetsgivaren ska godkänna semestern i god tid, så att alla vet säkert när man kan vara ledig. När semestern väl är beviljad kan arbetsgivaren inte ändra sig för att det skulle passa bättre om semestern låg vid en annan tidpunkt. 

Kan jag bli inkallad på semestern?

Om du inte omfattas av kollektivavtal kan din chef kalla in dig under speciella omständigheter och du måste då infinna dig. Speciella omständigheter är händelser som inte gått att förutse och som får allvarliga konsekvenser för verksamheten. Det kan till exempel handla om en nätattack eller att all personal i tjänst blir sjuka samtidigt.

Om du omfattas av vårt kollektivavtal med BAO kan inte arbetsgivaren kräva att du ska komma in, däremot kan han/hon ställa frågan så att du får välja själv. Om du och din chef kommer överens om att du ska avbryta din semester i förtid ska du kompenseras för besväret, och bland annat ersättas för resekostnader.

Kan chefen förvänta sig att jag ska vara tillgänglig?

Nej, när du har semester är du ledig. Bara om du har beredskapstjänstgöring ska du vara tillgänglig.

Är det ok stänga av mobilen och inte läsa mejlen?

Det är det absolut, så länge du inte har beredskapstjänstgöring. Anledningen till att vi har rätt till en längre ledighet på sommaren är att vi ska få komma ner i varv ordentligt och återhämta oss. Det är svårt om vi hela tiden påminns om jobbet via mejlen. Samtidigt är det ditt personliga val. Om du upplever att du blir lugnare av att kolla mejlen någon gång ska du så klart göra det, men försök få längre perioder av total bortkoppling. 

Vad gäller om jag, eller barnen, blir sjuka?

Om du eller ditt barn blir sjuk under semestern kan du begära att sjukdagarna inte räknas som semesterdagar. I så fall ska begäran ske senast när du kommer tillbaka från semestern. Om det är du själv som blivit sjuk kan din arbetsgivare begära in ett sjukintyg redan första veckan, om särskilda skäl föreligger. Vid vård av barn kan inte arbetsgivaren, men Försäkringskassan, begära läkarintyg. Om du är sjuk en längre period bör du rapportera in det som sjukdagar så att du kan spara dina semesterdagar till ett annat tillfälle. Semester ska vara tid för avkoppling och inte att ligga sjuk.

Ta gärna hjälp av ditt kontaktombud eller vänd dig till den fackliga rådgivningen om du har frågor kring din semester.