Semester

Alla anställda har rätt till minst 25 semesterdagar per år. Du kan även ha fler än 25 semesterdagar enligt ditt anställningskontrakt eller kollektivavtal.

Semester inom bank och finans

Arbetsgivaren är skyldig att se till att du tar ut semester varje år. Semestern är tänkt att användas för att du ska vila upp dig och du har därför rätt att avbryta din semester i vissa fall, till exempel om du blir sjuk. Läs mer om när du kan avbryta din semester.

Du har rätt till 4 veckor sammanhängande sommarsemester (juni-augusti), men du och arbetsgivaren ska komma överens om när den ska vara. Om ni inte kommer överens är det arbetsgivaren som har sista ordet. Enda tillfället när arbetsgivaren inte får lägga ut semester är under uppsägningstid. Läs mer om när du får ta semester.

Vanliga frågor och svar

    Fler frågor och svar