Kompetensutveckling

För dig som går på BAO-avtalet

Enligt kollektivavtal angående lön och allmänna villkor ska kompetensutvecklingen ske på ordinarie arbetstid, om inget annat överenskommit, och om kompetensutvecklingen läggs utanför ordinarie arbetstid utgår övertids- och mertidsersättning. Dessutom har Finansförbundet och BAO ett särskilt avtal om kompetensutveckling. I detta fastslås att arbetsgivarna är skyldiga att säkerställa att både tid och pengar avsätts till personalens vidareutbildning och att parterna erkänner värdet för regelbundet omprövade utvecklingsplaner för alla anställda. Vidare fastslås ett delat ansvar för individen och arbetsgivaren för kompetensutveckling. Arbetsgivaren ansvarar för att ge incitament och förutsättningar för kompetensutveckling samtidigt som arbetstagaren har huvudansvaret för kompetensutveckling. Det står även att medarbetaren bör kunna behålla sin anställning vid införandet av nya arbetsmetoder och ny teknik som kräver högre kvalifikationer. Det centrala avtalet ska kompletteras med lokala avtal om kompetensutveckling på varje företag som utgår ifrån det lokala perspektivet och de lokala behoven på varje företag.

För dig som går på Svensk Handel-avtalet

Avtalet om kompetensutveckling fastslår att den anställde både har rätt och ansvar att kontinuerligt utvecklas i arbetet. Det är arbetsgivaren som ska skapa förutsättningarna för detta. Kompetensutvecklingen ska ske i samverkan och utgår från en långsiktig verksamhetsanalys genomförd av företaget efter samråd med den lokala fackliga parten. Utvecklingssamtal är inte obligatoriskt men rekommenderas som grund för planering av kompetensutvecklingen. Beordrad kompetensutveckling av arbetsgivaren betraktas som arbete och ska ersättas enligt gällande kollektivavtal. Vidare står att vid lönesättningen bör det vara naturligt att koppling sker till resultat och kompetens.