Föräldraledighet

Är du eller ska du bli förälder? Grattis! l Sverige har vi världens mest generösa föräldraförsäkring och den mest skyddande lagstiftningen för den som tar ut föräldraledighet. Det är enligt lag en rättighet för föräldrar att ta ut föräldraledighet utan att få sämre villkor på jobbet. Ta väl hand om dina rättigheter.

Alla föräldrar har enligt föräldraledighetslagen rätt att vara lediga i samband med barnets födelse eller adoption och under den första tiden i barnets liv. Du som förälder styr till mycket stor del själv över hur du fördelar uttaget av föräldraledigheten. Beroende på när barnet är fött gäller olika regler för hur länge föräldrapenningdagarna för barnet går att ta ut från Försäkringskassan. Kontrollera via Försäkringskassan vad som gäller för dig, ditt barn och eventuellt den andra föräldern.

Dina rättigheter som föräldraledig

Arbetsgivaren får inte avsluta din anställning på grund av att du tar eller har tagit ut föräldraledighet. Dina löne- och anställningsvillkor får inte heller försämras. Du ska också ha samma möjlighet till utbildning och kompetensutveckling jämfört med kollegor som inte har små barn eller är föräldralediga. Det finns även ett skydd i lagen mot att missgynnas vid graviditet.

Förutom att du har rättigheter i en generös föräldraförsäkring och skyddande lagstiftning ska arbetsgivare även underlätta för anställda att kombinera arbete och föräldraskap. Det kan till exempel vara att se över mötestider så att alla kan delta, även den som ska lämna och hämta barn på förskola.

Föräldraledighet och jämställdhet

Att vara föräldraledig innebär en tillfälligt försämrad pensionsgrundande inkomst, vilket påverkar storleken på din framtida pension. För att inte den ena föräldern ska drabbas hårdare av en försämrad framtida pension är det viktigt att dela lika på föräldraledighet och uttag av VAB om ni är två föräldrar. 

Studier visar också att karriär- och löneutvecklingsmöjligheter förbättras då föräldrarna delar mer lika på föräldraledigheten och uttag av VAB.


Att tänka på när du planerar för att vara föräldraledig:

 • Du behöver ansöka om föräldraledighet till arbetsgivaren senast två månader i förväg.
 • Stäm av med din chef hur ni ska hantera löne- och utvecklingssamtal och hur du vill bli kontaktad under din föräldraledighet.
 • Föräldralediga ska omfattas av ordinarie lönerevision och föräldraledig tid ska likställas med arbetad tid. Om du får en löneförhöjning kan det förbättra din föräldrapenning från Försäkringskassan. Med ett retroaktivt lönepåslag kommer den utbetalade föräldrapenningen eller sjukpenningen inte att justeras upp i efterhand.
 • Stäm av med din chef om hur du ska lämna över arbetsuppgifter inför din föräldraledighet.
 • Under barnets första 18 månader krävs inget uttag av föräldrapenning från Försäkringskassan för att kunna vara föräldraledig från arbetet.
 • Från det att barnet är 12 månader kan din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) försämras om du inte följer Försäkringskassans direktiv om uttag av föräldrapenning.
 • Semestergrundande är 120 dagars ledighet med eller utan föräldrapenning (180 dagar om du är ensam vårdnadshavare).
 • Frånvaro med tillfällig föräldrapenning är semestergrundande, om den inte överstiger 120, respektive 180 dagar för ensam vårdnadshavare. 
 • Om du har lägre inkomst än din ordinarie i minst tre månader, kan du ha rätt till reducerad medlemsavgift. Kontakta medlem@finansforbundet.se för att få veta mer.

 

Om din arbetsgivare har kollektivavtal med Finansförbundet får du utöver föräldrapenning även ett extra bidrag under ledigheten. Fråga din klubb eller Finansförbundets fackliga rådgivning, för att se vad som gäller för dig. Saknar din arbetsgivare kollektivavtal är det lagstiftning och villkoren i ditt anställningsavtal som gäller.

 

Att tänka på när du återgår i tjänst:

 • Om du vill återgå i tjänst tidigare än du ansökt om behöver du meddela arbetsgivaren om det en månad i förväg.
 • Enligt lag får arbetsgivare inte missgynna dig när du är eller har varit föräldraledig. Omplacering till annan tjänst är inte tillåtet men arbetsgivaren har sin ordinarie möjlighet att omplacera till exempel vid omorganisationer. Har du fått veta att du kommer att bli eller redan blivit omplacerad – kontakta din klubb eller Finansförbundets fackliga rådgivning omgående.
 • Småbarnsföräldrar har möjlighet att förkorta sin arbetstid med max 25 procent till dess att barnet fyller åtta år eller avslutat sitt första skolår. Här gäller olika regler beroende på barnets födelseår.

 

Vill du läsa mer:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder

https://www.pensionsmyndigheten.se/

Lagar: Diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen

Ditt aktuella kollektivavtal

Vanliga frågor och svar

  Fler frågor och svar