Rätten till föräldraledighet

För att värna om dina rättigheter som föräldraledig och underlätta för dig att kombinera jobb och föräldraskap finns ett antal lagar, avtal och även lokala överenskommelser.

Utöver rättigheter och förmåner i lag och avtal kan du ha ytterligare förmåner inom ditt företag. Kolla med dina förtroendevalda vad som gäller hos er!

För dig som är föräldraledig gäller att:

  • Du har stor möjlighet att själv påverka hur du vill förlägga din ledighet. Du och din chef ska diskutera formerna för din föräldraledighet i förväg och till exempel bestämma vilken kontakt ni ska ha under ledigheten. Läs mer om när du får vara föräldraledig.
  • Du som omfattas av vårt avtal med BAO eller Svensk Handel får extra ersättning som föräldraledig utöver föräldrapenningen från försäkringskassan. Läs mer om Föräldralön & ersättning.
  • Din arbetsgivare har skyldighet att informera dig om vad som sker på arbetsplatsen medan du är föräldraledig. Bland annat ska du som har en tidsbegränsad anställning och är föräldraledig, informeras om alla lediga tillsvidareanställningar (inklusive provanställningar). Läs mer om Rättigheter under föräldraledighet.

Vanliga frågor och svar

    Fler frågor och svar