Din rätt till en god arbetsmiljö

Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, fysiska, organisatoriska liksom sociala förhållanden.

I arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsförhållandena ska anpassas till dig som individ och du har rätt till inflytande över din arbetsmiljö. Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö, men arbetsgivaren har huvudansvaret för att arbetsmiljön inte leder till olyckor och ohälsa. Arbetsmiljöombudets uppgift är att vaka över skyddet mot ohälsa och olycka.

Vad kan du göra?

Du ska alltid kunna prata med din arbetsgivare när du upptäcker en brist eller om det är något speciellt redskap du behöver på din arbetsplats. Om ni är minst fem arbetstagare ska det enligt Arbetsmiljölagen även finnas ett arbetsmiljöombud (skyddsombud) utsett av er anställda. Många gånger är dina lokala förtroendevalda/kontaktombud även arbetsmiljöombud. Du är även välkommen att höra av dig till fackliga rådgivningen med dina frågor.

Vanliga frågor och svar

    Fler frågor och svar