Påverka din arbetsmiljö

Alla har rätt till en god arbetsmiljö. En välfungerande arbetsmiljö är en förutsättning för att du ska må bra och kunna prestera. Vi tillbringar en stor del av våra liv på jobbet och hur vi mår där har en stor inverkan på oss i vårt dagliga liv.

Finansförbundet arbetar aktivt för att ingen ska behöva bli sjuk på grund av jobbet. Styrkan för att uppnå en god arbetsmiljö handlar om att arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Detta gäller både den organisatoriska och sociala och den fysiska arbetsmiljön.

På arbetsplatserna i bank och finansbranschen finns förtroendevalda och arbetsmiljöombud som arbetar för att förbättra din arbetsmiljö. När du som medarbetare upptäcker något i arbetsmiljön som kan förbättras så har du möjlighet att påverka detta genom att ta upp det med din chef och/eller ditt arbetsmiljöombud.

Du är också välkommen att höra av dig till fackliga rådgivningen. Om du arbetar på en arbetsplats som saknar arbetsmiljöombud kan du vända dig till Finansförbundets regionala arbetsmiljöombud som du når via den fackliga rådgivningen.

Vad behövs för en frisk arbetsplats?

Finansförbundet har, utifrån sin senaste arbetsmiljöundersökning, identifierat ett antal friskfaktorer som skapar förutsättningar för god arbetsmiljö:

 • Ledarskap
  Har du förtroende för din chef, känner du dig sedd och bekräftad?
 • Mål
  Har du tydliga mål och vet vad som förväntas av dig?
 • Delaktighet
  Har du inflytande över beslut som rör din arbetssituation?
 • Återkoppling
  Får du konstruktiv feedback och erkännande för dina insatser?
 • Krav
  Är kraven på dig rimliga och upplever du frihet i att utföra dina uppgifter?
 • Stöd
  Får du stöd i ditt arbete och är era system användarvänliga?
 • Trygghet
  Upplever du trygghet i din anställning?
 • Facket
  Finns det lokal facklig närvaro på din arbetsplats?

Vanliga frågor och svar

  Fler frågor och svar