Hur din anställning kan avslutas

Det finns flera olika sätt din anställning kan avslutas på. 

Olika sätt din anställning kan avslutas på:

  • Din visstidsanställning går ut
  • Du säger upp dig själv
  • Du blir uppsagd på grund av arbetsbrist
  • Du blir uppsagd eller avskedad av personliga skäl
  • Du accepterar ett avgångsvederlag
  • Du går i pension

Din visstidsanställning går ut

En visstidsanställning har alltid ett bestämt slutdatum då anställningen upphör. Läs mer om visstidsanställningar här.

Du säger upp dig själv

Du säger upp dig för att du själv väjer att avsluta din anställning. För att undvika missförstånd bör du säga upp dig skriftligen och vid det tillfället ta upp dina intjänade förmåner och hur lång uppsägningstid du tycker att du har.

Du blir uppsagd på grund av arbetsbrist

Du blir uppsagd för att din arbetsgivare vid till exempel en omorganisation vill dra ned på verksamheten. Uppsägning på grund av arbetsbrist måste alltid, enligt våra avtal om medbestämmande samt enligt lagens regler, föregås av en förhandling mellan den fackliga organisationen och din arbetsgivare. Vem som blir uppsagd bestäms av turordningsreglerna. Läs mer om turordningsreglerna här.

Om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har du första tjing till en ny tjänst hos samma arbetsgivare, givet att du uppfyller vissa krav, genom så kallad företrädesrätt. Läs mer om företrädesrätt här.

Du blir uppsagd på grund av personliga skäl eller avskedad

Din arbetsgivare kan avsluta din anställning på grund av personliga skäl. Du blir då antingen uppsagd eller avskedad.

Du kan bli uppsagd om du på något sätt missköter eller inte klarar av ditt jobb. Det kan till exempel handla om att du ständigt kommer för sent, inte följer de regler som finns på arbetsplatsen eller att du går på semester utan att ha blivit beviljad det. Uppsägning på grund av personliga skäl bör föregås av en varning från din arbetsgivare. I varje fall måste arbetsgivaren agera för att försöka rätta till det som skapar problemet, till exempel genom utbildning eller omplacering. Om du har misskött dig tillräckligt grovt kan du bli avskedad.  Du kan till exempel bli avskedad om du stulit pengar ur kassan, förfalskat en fullmakt eller slagit en kollega.

Om din arbetsgivare vill avskeda eller säga upp dig på grund av personliga skäl ska du underrättas om detta i förväg. Vid uppsägning av personliga skäl är det två veckor i förväg, vid avsked en vecka. Om du är medlem ska även Finansförbundet underrättas. Kontakta alltid omgående dina förtroendevalda eller den fackliga rådgivningen om du har fått en varning, varsel eller blivit uppsagd.

Du accepterar ett avgångsvederlag

Avgångsvederlag innebär att du blir erbjuden en ersättning för att sluta din tjänst. Du blir egentligen inte uppsagd och behöver inte tacka ja. Prata gärna med dina förtroendevalda eller fackliga rådgivningen innan du lämnar besked till din arbetsgivare. Kontakta gärna a-kassan i god tid för att stämma av med dem vad som gäller för dig om du inte direkt får ett nytt arbete.

VIKTIGT! Om du slutar din anställning och får avgångsvederlag måste du kvarstå som fullt betalande medlem under de månader som avgångsvederlaget omfattar för att även fortsättningsvis omfattas av inkomstförsäkringen.

Du går i pension

Läs mer om vad som gäller för pension här.