Dina rättigheter

Finansförbundet förhandlar centralt med arbetsgivarsidan för att skapa så goda arbetsvillkor som möjligt för medlemmarna. Det kan till exempel innebära utfyllnad av lön vid barnledighet och sjukdom, längre semester, eller övertidsersättning. Villkoren i kollektivavtalen är en grund och kan aldrig vara ett tak.

Vilka rättigheter har du?

Dina rättigheter i arbetslivet bygger på tre delar; lagstiftning, kollektivavtalet och ditt individuella anställningsavtal. Lagen är lika för alla och lägger grunden, medan kollektivavtalet kompletterar lagen och ger dig bättre villkor än du annars hade haft. Kollektivavtalet fungerar som en lägstanivå, men inte som en begränsning. Det innebär att du alltid kan förhandla fram bättre villkor för dig själv, men aldrig få sämre villkor än vad ditt kollektivavtal anger. 

Läs mer om vad som gäller för dig.


Kollektivavtalet - din okända tillgång

Visste du att ditt kollektivavtal kan vara värt 80 000 kronor per år!

Läs mer om vad kollektivavtalet är värt.