Hur beräknas arbetstid och lön under vårens kortveckor?

Snart är det dags för vårens kortveckor med helgdagar och lite extra ledigt. Hur mycket ledigt, och vad du får för ersättning om du jobbar, beror på vilket kollektivavtal du går på. Det här är vad som gäller för dig som går på BAO- eller på Svensk Handel-avtalet.

För dig som går på avtalet med BAO

Anställdas ordinarie arbetstid är 38,5 timmar i veckan beräknat på en fyramånadersperiod. Om en bankfri dag infaller på en vardag minskas den ordinarie arbetstiden med 7,7 timmar.

Midsommar-, jul- och nyårsafton samt lör-, sön- och helgdagar är bankfria dagar. Då bankfri dag infaller på annan dag än lördag eller söndag minskas den ordinarie arbetstiden med 7,7 timmar per bank-fri dag. (långfredag, annandag påsk, 1 maj, kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen 6 juni och midsommarafton)

Ersättningen för att arbeta på en bankfri dag är 100 procent tillägg på timlönen. Arbete på midsommardagen ger 200 procent.

Skärtorsdag och dag före kristi himmelsfärdsdag minskar den ordinarie arbetstiden med 2,75 timmar. Då valborgsmässoafton infaller måndag-fredag minskas också den ordinarie arbetstiden med 2,75 timmar.

Ersättningen för arbete utöver schemalagd arbetstid är det kvalificerat övertidsarbete, liksom mertid för deltidsarbetare, efter klockan 15:00. För arbete från klockan 18 på skärtorsdagen till klockan 00:00 första vardagen efter annandag påsk är det 200 procent tillägg på timlönen (månadslön/160 = timlön).

Det år nationaldagen 6 juni infaller på en lördag eller söndag erhåller tillsvidareanställd en dags tjänstledigt med lön. Ledigheten läggs ut i samråd mellan banken och medarbetaren. Vid utläggning ska medarbetarens önskemål i möjligaste mån beaktas. Ledigheten kan inte sparas och berättigar inte till kontant ersättning i de fall ledigheten inte tagits ut.

Hur deltidsanställdas arbetstid ska hanteras anges inte i Finansförbundets centrala kollektivavtal för bankanställda. Istället ska frågan lösas i ett lokalt avtal och parterna ska se till att regleringen upplevs som rättvis. Fråga din fackliga företrädare eller personalavdelningen vad som gäller hos er.

För dig som går på avtalet med Svensk Handel

För dig som arbetar i en butik med öppettider mer än 12 timmar/dag, är ordinarie arbetstid 36 timmar/vecka

  • Om butiken har stängt ska årsarbetstiden minskas med 7,2 timmar per dag för långfredagen, annandag påsk, nationaldagen 6 juni, midsommarafton
  • Om butiken har kortare öppettid ska årsarbetstiden räknas ner med mellanskillnaden mellan arbetstidsmåttet 7,2 och det antal timmar butiken har öppet. 

För dig som arbetar i en butik med annat öppethållande, 38,5 timmar/vecka

Årsarbetstiden minskas med 7,7 timmar per dag, för långfredagen, annandag påsk, 1 maj, kristi himmelfärdsdagen, nationaldagen 6 juni, pingstdagen och midsommardagen oavsett om butiken har öppet eller stängt.

För dig som arbetar på huvudkontoret, 40 timmar/vecka:

Årsarbetstiden minskas med 8 timmar per dag för på långfredagen, annandag påsk, 1 maj, kristi himmelfärdsdagen, nationaldagen 6 juni, pingstdagen och midsommardagen.

Arbete på långfredagen, annandag påsk, 1 maj, kristi himmelfärdsdagen, nationaldagen 6 juni, pingstdagen och midsommarafton och Midsommardagen ger tillägg med 100 procent på timlönen.

För arbete från klockan 18:00 på skärtorsdagen till klockan 00:00 första vardagen efter annandag påsk är det 100 procent tillägg på timlönen.

Läs mer i avtalet med Svensk Handel som finns på ert intranät och/eller fråga dina förtroendevalda på arbetsplatsen.

För dig som saknar kollektivavtal

Arbetstiden regleras då i ditt anställningsavtal. Kontakta din fackliga företrädare eller personalavdelningen på din arbetsplats för att få mer information om vad som gäller vid helgdagar.