Varför medlemskap?

Vill du jobba inom bank och finans och undrar hur du får in en fot i branschen? Vilka dina rättigheter är när du sommarjobbar? Eller behöver du hjälp med ditt CV?

Du tjänar på att ha koll på dina rättigheter och skyldigheter, i såväl ditt eget arbetsliv som branschen i stort. Ju bättre förberedd du är, desto mer redo kommer du att känna dig när det är dags att ta steget ut i arbetslivet.

Hur mycket du får ut av ditt medlemskap beror till stor del på dig själv och hur mycket du vill nyttja våra tjänster. Ju mer aktiv du är, desto mer får du tillbaka. Vårt mål är att göra din övergång från studielivet till arbetslivet så smidig och framgångsrik som möjligt.

Genom ditt medlemskap får du tillgång till

  • branschspecifik lönestatistik
  • rådgivning och stöd av förbundets ombudsmän som är arbetsrättsspecialister
  • gratis seminarier
  • branschnyheter
  • lönestatistik
  • söka-jobb-tips
  • rabatter och förmåner

Hos våra ombudsmän kan du få hjälp med både personlig rådgivning och namn på företagskontakter. Finansförbundets styrka är att vi har förtroendevalda på arbetsplatserna som är experter på vad som händer i företaget. Genom dessa kan du vara med och påverka den dag du börjar arbeta.

Här kontaktar du fackliga rådgivningen.