Patrik, 32 år, företagsrådgivare

Patrik tjänar totalt cirka 83 806 kronor på att hans arbetsplats har tecknat kollektivavtal med Finansförbundet.

Han arbetar på en arbetsplats som följer avtalet mellan Finansförbundet och BAO, Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation.

Lön och arbetsförhållanden

 • Månadslön: 38 000 kr
 • Arbetstid: 38,5 timmar per vecka
 • Har varit föräldraledig 9 månader med dottern Matilda
 • Jobbar tre kvällar i veckan fram till klockan 19.00

Räkneexempel

Villkor

Antal kronor mer i plånboken

Arbetstidsförkortning 17 100
Övertidsersättning 9 352
Föräldraledighet 22 488
Semester 3 648
Tjänstepension 30 248
Försäkringar 970

Totalt antal kronor per år

+ 83 806

Förkla­ringar vill­koren

Arbetstidsförkortning

Patrik jobbar heltid vilket innebär 38,5 timmar istället för lagens 40 timmar per vecka. Det blir en förkortning med cirka 72 timmar per år. I Patriks fall motsvarar det ett värde av 17 100 kronor per år.

(Timlön 237,5 kronor x 72 timmar = 17 100 kronor per år)

Ersättning för arbete på vissa tider

Patrik jobbar fram till klockan 19.00 måndag till onsdag. För tiden mellan klockan 18.30–19.00 får Patrik ett tillägg på sin vanliga timlön med 35 procent två kvällar i veckan och den tredje för tiden mellan klockan 17.30-19.00. Totalt får han extra ersättning för 2,5 timmar i veckan, utslaget på ett år blir det 9 352 kronor.

(Timlön 237,5 kronor x 2,5 timmar per vecka x 45 veckor x 35 procent = 9 352 kronor)

Föräldraledig

Patrik har varit föräldraledig i 180 dagar och fått föräldrabidrag om 10 procent på sin dagslön från arbetsgivaren. Detta ger Patrik 22 488 kronor extra under sin föräldraledighet utöver föräldra­penningen från Försäkringskassan.

(Dagslönen ((38 000 kronor x 12 månader) / 365 dagar x 10 procent x 180 dagar = 22 488 kronor)

Semester

Enligt kollektivavtalet har Patrik rätt till 2 extra semesterdagar, utöver semesterlagen. Totalt är detta värt 3 648 kronor per år utöver det Patrik är garanterad enligt lag.

(38 000 kronor x 12 månader) / 250 arbetsdagar = 1 824 kronor x 2 semesterdagar = 3 648 kronor.)

Tjänstepension

Kollektivavtalet ger Patrik rätt till tjänstepension. För varje timme han arbetar betalar arbetsgivaren en premie till hans framtida pension. Pensionspremien beräknas på all lön som betalas ut. Premien till BTP1 är 6,5 procent då företaget infört förstärkt pension. 

Totalt är Patriks tjänstepension värd 30 248 kronor.

(Tjänstepension BTP1 6,5 procent på (38 000 kronor x 12 månader + 9 352 kronor) = 30 248 kronor per år.)

Försäkringar

Arbetsgivaren tecknar de försäkringar som kollektivavtalet anger, Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och Trygghetsförsäkring vad arbetsskada (TFA). Om Patrik skadas i arbetet eller avlider kan det ekonomiska värdet av försäkringarna vara mycket stort. Tjänstegrupplivförsäkringen i Finansförbundets kollektivavtal är den bästa på arbetsmarknaden.

Totalt betalar Patriks arbetsgivare in 970 kronor per år för försäkringarna. Men de skulle vara mycket dyrare om han tecknade dem själv

(Värde TGL 77 kronor per månad = 924 kronor per år. TFA 0,01 procent x 38 000 kronor x 12 månader) = 46 kronor per år. Totalt: 970 kronor per år.)

Tillsammans med 30 000 kollegor

 • Stöd nära och personlig rådgivning
 • Inkomstförsäkring
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Gör skillnad och jobba med dina hjärtefrågor
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Intervjuträning, karriärsamtal och CV-granskning
 • Seminarier och föreläsningar