Fördelar med kollektivavtal - för arbetsgivare

  • Ett kollektivavtal sparar tid. Det går sannolikt mycket fortare att förhandla med en fackklubb än att förhandla med alla anställda om deras löner och villkor. Och tid är som bekant pengar.
  • Ditt företag uppfattas som en seriös och långsiktig arbetsgivare.
  • Fredsplikt: Tecknar du kollektivavtal garanteras du fredsplikt under avtalsperioden. Dessutom finns tydliga regler för vad som gäller om man inte kan komma överens.
  • Bättre tjänstepension för de anställda eftersom avgifterna är lägre i de kollektivavtalade tjänstepensionerna än i de privata individuella tjänstepensionerna.
  • Det blir allt vanligare att kollektivavtal finns med som ett krav vid upphandlingar.
  • Trygghetsförsäkring för arbetsskada ger ersättning till anställda som skadas i tjänsten. Utan arbetsskadeförsäkring har den som får en arbetsskada ingen möjlighet till ersättning utan att stämma företaget.
  • Flexiblare arbetstidsregler: Med kollektivavtal finns det möjlighet att komma överens med den lokala fackklubben om flexiblare arbetstidsregler än vad som medges i Arbetstidslagen.
  • Annan turordning: Det finns även möjlighet att komma överens med den lokala fackklubben om en annan turordning än den som föreskrivs i LAS.

Kollektivavtal förhindrar företag från att vinna konkurrensfördelar genom att erbjuda personalen sämre villkor. Tycker du att det är viktigt med schyst konkurrens? I så fall ska du teckna kollektivavtal!

Kontakta Finansförbundet

Vill du veta mer om fördelarna med kollektivavtal eller teckna ett avtal, kontakta Finansförbundets förhandlingschef.