Riskskatt - en ny bankskatt

I september 2019 presenterades ett nytt förslag till särskild bankskatt vilket konkretiserades 2020 i förslaget till en riskskatt. Skatten riskerar att drabba anställda i finansbranschen när lönsamheten påverkas. Därför är Finansförbundet kritiskt till förslaget.

I Januariöverenskommelsen från 2019 - en sakpolitisk överenskommelsen mellan regeringspartierna, Liberalerna och Centerpartiet - framgår bland annat att den politiska ambitionen är att "öka finanssektorns skatteandel".

I budgetpropositionen från hösten 2019 framgår att en särskild skatt på 5 miljarder kronor årligen ska utformas och belasta finanssektorn från 1 januari 2022. Syftet ska vara att stärka motståndskraften mot framtida finansiella kriser.

Såhär tycker Finansförbundet om förslaget till särskild bankskatt:

  • Ett skattesystem måste för sin legitimitet vara transparent, förutsägbart och likvärdigt för alla. Att särbeskatta bankerna uppfyller inte detta.

  • Alla kostnadsökningar riskerar i slutändan alltid att drabba sysselsättningen. Neddragningar riskerar att drabba anställda i finansbranschen.

  • Svenska banker betalar in stora belopp till statskassan eftersom de är lönsamma men verksamheter ska inte straffbeskattas bara för att de är just lönsamma.
  • Svenska banker är mycket välskötta och är bland de högst rankade när EU gör sina stresstester. Svenska banker är också i flera avseenden hårdare reglerade än sina europeiska motsvarigheter. Motståndskraften är god.