Så tycker vi

Finansförbundet är en idéburen organisation där allt vi gör handlar om att anställda inom bank- och finansbranschen – våra medlemmar – ska ha en bra arbetssituation som de mår bra av.

Vi finns och arbetar på olika sätt på alla nivåer i företagen och på arbetsmarknaden; lokalt, centralt, nationellt och internationellt. På alla nivåer arbetar vi för att våra medlemmar ska ha det så bra på jobbet som möjligt.

Finansförbundet engagerar sig också i lagstiftningsarbetet kring frågor som berör de finansanställda i sin egenskap av just finansanställda. Det innebär att vi svarar på remisser och påverkar frågor kring arbetsmarknad och kring finansmarknadsreglering.