Så tycker vi

Finansförbundet är en idéburen organisation där allt vi gör handlar om att anställda inom bank- och finansbranschen – medlemmarna – ska ha en bra arbetssituation som de mår bra av.

Finansförbundet finns och verkar på olika sätt på alla nivåer i företagen och på arbetsmarknaden: lokalt och centralt, nationellt och internationellt. På alla nivåer arbetar Finansförbundet för att medlemmarna ska ha det så bra på jobbet som möjligt.

Finansförbundet engagerar sig också i lagstiftningsarbetet kring frågor som berör de finansanställda i sin egenskap av just finansanställda. Det innebär att påverka i frågor kring arbetsmarknad och kring finansmarknadsreglering.