Nominera stipendiater och mottagare av hederstecken

Inför kongressen kan du lämna förslag på mottagare av förbundets Halldaustipendium samt hederstecken.

Halldaustipendiet 

Fondens syfte är att belöna individuella insatser till nytta för förbundet, i främsta rummet sådana, som berör medlemsvärvningen. Stipendiet utgår i form av resestipendium till förbundets kongress eller till annan liknande sammankomst, i vilken förbundet officiellt deltar. 

Hederstecken 

Förbundets hederstecken kan av förbundsstyrelsen tilldelas synnerligen förtjänt medlem av förbundet eller annan person, som förbundet vill visa sin uppskattning för förtjänta insatser till nytta för förbundet eller dess strävanden. 

Sista nomineringsdatum med förslag på kandidatervar den 12 augusti 2019.