Nominera kandidater till förbundsstyrelsen

Kongressen ska välja förbundsordförande och 12 ledamöter till förbundsstyrelsen (varav en förste och en andre vice ordförande) samt två revisorer och två revisorssuppleanter. Nu söker valberedningen personer som är visionära, drivande, inspirerande och strategiska.

Uppdraget  

Uppdraget som förbundsstyrelseledamot ställer krav på en längre erfarenhet från fackligt arbete och att personen är insatt i vårt kollektivavtal. Dessutom behöver hen ha erfarenhet av kommunikation, presentation och förhandlingskunskap.  

Samarbete och engagemang i fackliga frågor över företagsgränserna är självklara och viktiga delar av styrelsearbetet.   

Sista nomineringsdatum till kongressen var 12 augusti 2019.