Ulrika Boëthius

Titel Förbundsordförande, omval

Handelsbanken

Omval som ordförande.

Bakgrund och förtroendeuppdrag

Bor i Stockholm, arbetat i bank sedan 1981, anställd i Handelsbanken, tjänstledig därifrån sedan 2012 då jag blev vald till förbundsordförande. Har haft fackliga uppdrag sedan tidigt 80-tal. Var koncernklubbsordförande i Handelsbanken 1997-2004 och ledamot av bankens styrelse 2004-2012. Är förbundsordförande i Finansförbundet sedan 2012.

Vad driver dig i ditt fackliga arbete?

Någon form av rättspatos, en stark känsla för att det är viktigt med rättvisa. För egen del har jag under hela min fackliga tid brunnit för jämställdhetsfrågorna. Jag kan inte acceptera att kvinnor och män behandlas olika och att kvinnors arbete värderas lägre än mäns. Det är helt obegripligt att svensk arbetsmarknad fortfarande har så stora löneskillnader mellan kvinnor och män, det går för långsamt och jag tänker fortsätta kämpa för att män och kvinnor får samma förutsättningar och likvärdiga villkor på arbetsmarknaden.

Samverkan skapar framgång – så skulle man mycket kortfattat kunna sammanfatta en annan av mina fackliga käpphästar. Jag drivs av övertygelsen om att det är genom samförstånd och samverkan som framgångsrika företag och bra arbetsplatser skapas. Finansförbundet är och har alltid varit redo att ta fajten för medlemmarna. Men vi har också alltid haft nära till samarbete med arbetsgivarna och visat att vi är beredda att ta ansvar även för de tuffa besluten. Det har skapat respekt hos arbetsgivarna och jag är övertygad om att det i slutänden resulterat i bättre villkor för medlemmarna.

Vad kommer digitaliseringen innebära för våra medlemmar?

Den kommer givetvis innebära stora förändringar. Vi ser redan nu hur rutinartade arbetsuppgifter tagits över av datorer. Framöver kommer även mer kvalificerade arbeten att digitaliseras. Allt som går att digitalisera kommer att digitaliseras. För att vara anställningsbar även i en digital värld gäller det därför att ständigt förnya och uppdatera den egna kompetensen. Här har Finansförbundet en viktig uppgift att agera påtryckare mot arbetsgivarna så att de anställda får bättre förutsättningar till kompetensutveckling. Som jag ser det kommer medlemmarnas rätt till kompetensutveckling vara en av de viktigaste fackliga frågorna de närmaste åren.

Även Finansförbundet som organisation måste anpassa sig till den digitala omställningen. Är våra avtal anpassade för en digital arbetsmarknad eller måste de utvecklas när det gäller innehåll och form? Är vår organisation relevant även i ett mer digitalt landskap? Kan vi digitalisera vissa processer och på sätt ge medlemmarna bättre service?

Finansförbundet har alltid varit positivt till teknisk utveckling även om det innebär att jobb försvinner. För man får inte glömma bort att nya jobb också tillkommer och att Sverige historiskt sett har varit bra på att hantera olika former av omställningar. Jag tror att den svenska modellen med omställningsprogram och försäkringar kommer ge Sverige en konkurrensfördel när det gäller att klara övergången till en mer digital arbetsmarknad.