Stefan Henricson

Titel Förbundsstyrelseledamot

Handelsbanken

Omval som ledamot.

Bakgrund och förtroendeuppdrag

Började som 18-åring i Handelsbanken 1989 och har sedan dess inte haft någon annan arbetsgivare. Jag har inom banken arbetat dels inom administration, både som medarbetare och chef, och dels inom kontorsrörelsen som rådgivare på fem olika kontor i Göteborgsområdet. Min fackliga bana började som kontaktombud i andra halvan av nittiotalet. Ledamot av Handelsbankens regionala företagsklubb i västra Sverige, RV-klubben, blev jag år 2000. Ordförande i RV-klubben har jag varit sedan 2013. 2011-2015 var jag ordförande i styrelsen för Finansförbundets västra region. Är ordförande i RV-klubben (Handelsbankens regionala företagsklubb i västra Sverige), ledamot i Finansförbundets västra region, adjungerad i Handelsbankens koncernklubb (HAKK) och ledamot i förbundsstyrelsen i Finansförbundet.

Vad driver dig i ditt fackliga arbete?

Våra medlemmar verkar i en bransch där regelefterlevnad i affären är otroligt viktigt. Man vill vara compliant i allt man gör. Chefer och medarbetare ägnar mycket tid åt att se till att interna regler, lag och förordningar följs i affären och kontakten med kund. När vi kommer till fackliga frågor, avtal och överenskommelser så är viljan att följa dessa inte alltid lika stark. Mitt mål är att alla skall se affärsnyttan i att ha lika stor fokus på ordning och reda inom personal- och organisationsfrågorna som man har på affärs- och kundfrågorna. Jag är övertygad om att detta leder till både bättre arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald och högre lön(samhet).

Vad kommer digitaliseringen innebära för våra medlemmar?

Jag ser framför mig en arbetsmiljö där digitaliseringen gör det "lätt att göra rätt". All regelefterlevnad är inbakad i systemen och våra medlemmar skall i större utsträckning ägna sig åt kundkontakten i affären. Färre rådgivare kommer att kunna träffa fler kunder. Många backoffice-tjänster försvinner då systemen gör jobbet åt oss.

Arbete kommer att kunna utföras utan samma koppling till tid och plats som vi har idag. Gränsen mellan arbete och fritid flyter ihop då vi använder samma tekniska plattformar både i jobbet och privat. Vi måste ha tydliga avtal och överenskommelser som reglerar detta.

Fler "körkort" via Swedsec kommer att behövas i ett medarbetarskap. Detta gör det troligen svårare att ha generella tjänster. Ens kompetens och kunskap för det man gör just nu kommer att vara avgörande. Här kommer också frågan om både -utveckling och -växling inom kompetensområdet in som en viktig facklig fråga. Vi behöver avtal med arbetsgivarsidan som hjälper medlemmar till nya karriärvägar utanför finansbranschen.