Roger Ljung

Titel 2:e vice ordförande

Swedbank

Omval som ledamot, nyval som 2:e vice ordförande.

Bakgrund och förtroendeuppdrag

Jag har drygt 30-års erfarenhet inom bankvärlden i olika roller och cirka 20-års erfarenhet från fackliga uppdrag på lokal och koncernnivå. Jag är ledamot i Finansförbundets förbundsstyrelse sedan 2014, är 1:e vice ordförande i Finansförbundets Koncernklubb i Swedbank och ordförande i Finansförbundets lokala klubb i Swedbanks södra region. Jag är också personalrepresentant i Swedbank bolagsstyrelse, ledamot i A-kassans styrelse, vice ordförande i SPK:s styrelse (Sparinstitutens Pensionskassa) och ledamot i Centrala Arbetsmiljökommittén

Vad driver dig i ditt fackliga arbete?

Det som driver mig i mitt fackliga arbete är att vi ska ha schyssta villkor i branschen. Detta uppnår vi genom att vi är många medlemmar som visar på vår styrka så att både lagstiftare och arbetsgivare lyssnar på oss. Detta är viktigt för att våra medlemmar ska få en bra vardag i sina arbeten.

Vad kommer digitaliseringen innebära för våra medlemmar?

När det gäller digitaliseringen tror jag att det kommer att förändra arbetssättet för våra medlemmar i företagen och därför tror jag att företagen behöver satsa på utbildningsresurser så att våra medlemmar kan klara denna övergång på ett bra sätt.