Pernilla Påhlman

Titel Förbundsstyrelseledamot

SEB

Omval som ledamot.

Bakgrund och förtroendeuppdrag

Började 1981 i SEB, främst inom kontorsrörelsen och sedan på den dåvarande internetenheten. Valdes till kontaktombud och arbetsmiljöombud i mitten av 1980-talet. Valdes in i klubbstyrelsen 1995.

Mina nuvarande uppdrag är inom SEB: Klubbordförande för klubb Stockholm, Norr & Öst Huvudskyddsombud koncernnivå Sverige Medlem i koncernklubben Delegat i EWC Mina uppdrag i Finansförbundet: Ledamot i förbundsstyrelsen, ledamot i den centrala arbetsmiljökommittén, BAO & FF Arbetsmiljöutskottet med ansvar för arbetsmiljöfrågorna.

Vad driver dig i ditt fackliga arbete?

Att kunna hjälpa och stödja medlemmar och att vara med och påverka våra villkor och arbetsmiljön i branschen.

Vad kommer digitaliseringen innebära för våra medlemmar?

Självklart både möjligheter och utmaningar då både arbetet och redskapen ändras. Vi kommer att behöva hantera gammal och nya kunskap samtidigt. Det kommer skapas nya typer av jobb och några arbetsuppgifter kommer att försvinna.

En stor utmaning är att se vilken utbildning just jag vill ha och behöver, för att sedan kunna prioritera tiden att gå utbildningar som gör att jag fortfarande är attraktiv på arbetsmarknaden. Samtidigt som jag hittar det som intresserar mig och gör att jobbet är roligt och spännande.