Nils Möllerberg

Titel 1:e vice ordförande

Handelsbanken

Omval som ledamot, nyval som 1:e vice ordförande.

Bakgrund och förtroendeuppdrag

Jag bor sedan 1994 tillsammans med min man i Malmö, men har mitt ursprung i Sigtuna norr om Stockholm. Mitt första bankjobb fick jag 1984 i Sparbanksrörelsen men sedan 1989 arbetar jag i Handelsbanken. Jag har haft ett flertal olika positioner i kontorsrörelsen, både som chef och medarbetare, och sedan i våras arbetar jag internt Handelsbankens sydöstra region med frågor rörande kundkännedom och arbetet mot penningtvätt. Jag har arbetat fackligt sedan 1996 och 2003 kom jag in i Förbundsstyrelsen.

Idag sitter jag i Förbundsstyrelsen där jag har lite olika uppdrag. Jag är ordförande i förbundets placeringsutskott, sitter med i de försäkringskommittéer som vi har med dels Bliwa gällande inkomstförsäkringen och dels Trygg-Hansa när det gäller medlemsförsäkringarna. Jag sitter i Ingenjörssamfundets styrelse på uppdrag av förbundet där vi är med då vi har många medlemmar som arbetar inom IT och datautveckling. Jag har även en plats i NFU:s unionsråd som är det högsta beslutande organet i NFU - dvs deras motsvarighet till vår kongress. Lokalt i banken är jag adjungerad till Handelsbankens koncernklubb. Där har jag ansvar för klubbens trendspaning - dvs försöka lyfta upp trender och nyheter som kan vara intressanta för klubben. Det kan handla om arbetsrätt, politiska beslut, regelverk eller ny teknik. Jag är även med i den centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommittén i banken.

Vad driver dig i ditt fackliga arbete?

Jag har alltid varit driven av att alla människor ska ha lika möjligheter till utveckling och karriär oavsett bakgrund. Det kan vara kompetensutveckling, löneutveckling eller annat som behövs för att vi alla ska ha möjlighet att nå våra mål och utvecklas i arbetslivet. Detta gjorde att jag tidigt engagerade mig i jämställdhets- och mångfaldsarbetet. Jag är också väldigt intresserad av att vara med och utveckla verksamheten i takt med hur samhällsutvecklingen går. Jag har ett starkt samhällsengagemang och tror mycket på den svenska modellen där arbetstagare och arbetsgivare tillsammans tar ansvar för spelreglerna på arbetsmarknaden. Hittills har den modellen tjänat Sverige mycket väl.

Vad kommer digitaliseringen innebära för våra medlemmar?

Vårt yrke har förändras på många punkter under årens lopp. Bara genom att titta på min tid i banken så kan jag se att yrket inte alls är samma som det en gång var. Digitaliseringen i samspel med implementeringen av de nya regleringarna kommer fortsätta den förändringen, främst men absolut inte bara i kontorsrörelsen där den kanske är tydligast just nu. Tekniken och digitaliseringen ger möjlighet till effektivisering av verksamheterna och regelverksimplementeringen ställer krav på hur vi arbetar och inte minst vilken dokumenterad kompetens vi har. I den brytpunkt som vi nu befinner oss blir denna utveckling väldigt tydlig och det är därför digitaliseringen har blivit en så stor fråga just nu och inte bara inom bankområdet. Jag tror att denna utveckling kommer utmana de affärsmodeller som dagens banker arbetar med och att vi kommer att se ett flertal nya aktörer på marknaden på olika sätt.