Kristina Wirf

Titel Förbundsstyrelseledamot

Danske Bank

Nyval som ledamot.

Bakgrund och förtroendeuppdrag

Jag har arbetat i Danske Bank sedan 2001 där jag har haft olika roller i banken som; kundmottagare, handläggare, miljösamordnare, säkerhetssamordnare och sist Space manager. Genom mina olika roller har jag fått ett stort kontaktnät i banken och har hanterat många arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.

I det fackliga uppdraget har jag möjlighet att påverka dessa frågor än mer. 2013 valdes jag in i Företagsklubbens styrelse som sekreterare och sedan 2014 är jag ordförande.

Vad driver dig i ditt fackliga arbete?

Jag tycker att det är viktigt med rättvisa och justa arbetsvillkor för att uppnå en bra arbetsmiljö och hållbar verksamhet. För det behövs bra avtal och överenskommelser och att båda parter följer dessa.

Vad kommer digitaliseringen innebära för våra medlemmar?

Digitalisering innebär att man måste tänka nytt både som arbetsgivare och arbetstagare. Då förändringstakten är hög vad det gäller nya arbetssätt och arbetsuppgifter, är det viktigt att ändå ta tid till risk- och konsekvensanalyser för bästa resultat.