Jessica Rönnqvist

Titel Förbundsstyrelseledamot

Swedbank

Nyval som ledamot.

Bakgrund och förtroendeuppdrag

Jag har mellan åren 1991 till 1998 arbetat på bankkontor i Skurups Sparbank. 1998 till 2004 arbetade jag på IT-avdelningen. Mellan 2005 till 2012 på Business för att sedan 2012 vara tillbaka på IT-avdelningen. Jag har också varit föräldraledig två gånger under dessa år.

I dag är jag förtroendevald i Swedbanks Lokal klubb Group IT och i Swedbank:s koncernklubb. I lokal klubb arbetar jag som sekreterare, är kontaktombudsansvarig (KO), medlemsrekrytering, förhandlingar och information. För koncernklubben har jag uppdrag med förhandlingar, SPK:s styrelse, Kopparmyntets styrelse och facklig påverkan, det vill säga medbestämmande och rekrytering.

Jag har haft olika förtroendeuppdrag sedan år 2000 i rollerna som KO, styrelseledamot i lokal klubb, koncernklubben, Datafolket och i Region Stockholm. Var under två år också med i ett centralt rekryteringsprojekt i Finansförbundet.

Det här driver mig i mitt fackliga uppdrag!

Jag vill och önskar att alla medarbetare har en bra och trygg arbetsplats. En bra och trygg arbetsplats innefattar så många olika faktorer och kan Finansförbundet göra skillnad så våra medlemmar får de bästa förutsättningar för att trivas, ska vi göra det. Det fackliga inflytande är viktigt för mig där vi kan lyfta fram medlemmarnas åsikter och göra skillnad.

Vad kommer digitaliseringen innebära för våra medlemmar

Vi behöver tänka framåt och se möjligheterna i de förändringar som sker. Vi ska vara proaktiva och hjälpa arbetsgivare och kunder med att se de möjlighet som finns i utvecklingen. Vi måste bevaka våra medlemmars kompetensutveckling för att vara i framkant med omvärldens förflyttning och se till att medlemmarna får avsatt tid till utbildning.