Glenn Axelsson

Titel Förbundsstyrelseledamot

Forex Bank

Omval som ledamot.

Bakgrund och förtroendeuppdrag

Jag är en smålänning som flyttade till Stockholm 2000 för att studera till socionom, och började arbeta extra i Forex Bank. Efter studierna valde jag trots allt att stanna i banken, och började snart engagera mig fackligt. Jag valdes in i klubbstyrelsen 2010, och har haft förmånen att få vara med och påverka utvecklingen i ett företag (Forex) som har gått från att vara direkt fackföreningsfientligt till att idag ha både kollektivavtal och ett bra och nära samarbete med facket.

Jag är sedan 2012 vice ordförande i Finansförbundets klubb i Forex Bank, och arbetar i huvudsak fackligt, med en mängd varierande uppgifter. Jag ingår i förhandlingsdelegationen och deltar i större förhandlingar både gällande löpande ärenden och kollektivavtal. Dessutom företräder jag medlemmar i individ- och rehabärenden, är samordnande för kontaktombud och fackligt ansvarig i två av Forex regioner, är informationsansvarig, håller utbildningar i arbetsrätt och arbetsmiljö, med mera. Utöver det arbetar jag med arbetsmiljöfrågor som samordnande arbetsmiljöombud.

Sedan 2012 är jag ledamot i förbundsstyrelsen där arbetet under de senaste åren har varit intensivt. Bland annat har två centrala kollektivavtal med BAO och två med Svensk Handel förhandlats fram. Styrelsen har även tagit beslut om stridsåtgärder på växlingskontoret Svea Exchange som vägrade teckna kollektivavtal, och har lagt stort fokus på att utveckla förbundet internt, bland annat med att öka medlemsinflytandet, två frågor där jag personligen haft ett stort engagemang. Jag har även flera sidouppdrag och ingår bland annat i branschutskottet, inkomstförsäkringskommittén, a-kassans styrelse och är adjungerad i östra regionens styrelse.

Vad driver dig i ditt fackliga arbete?

Som uppvuxen i en fackligt engagerad familj har jag alltid haft med mig de fackliga värderingarna, och tron på den svenska modellen. Min erfarenhet av att arbeta i ett företag som under många år saknade kollektivavtal har också påverkat mig starkt, och den drivkraft jag har idag bottnar mycket i det. Alla medlemmar i förbundet förtjänar schysta villkor, därför är det viktigt att vi lägger mycket kraft på att få fler företag i branschen att omfattas av kollektivavtal.

Det är en förmån att få arbeta på uppdrag av medlemmarna, och utifrån deras behov. Och det finns mycket att göra. Arbetsgivarna försöker hålla nere lönerna samtidigt som bankernas vinster når rekordnivåer. Vi är fortfarande långt ifrån i hamn när det gäller jämställda löner. Stressen och arbetsbelastningen ökar, många tvingas sjukskriva sig på grund av arbetet. Dessa och många andra frågor gör att mitt fackliga uppdrag alltid känns både viktigt och angeläget.

Vad kommer digitaliseringen innebära för våra medlemmar?

Digitaliseringen i sig är inte negativ. Den kan bidra till mer effektiva arbetssätt, ökad produktivitet och ökat välstånd. Men samtidigt bidrar digitaliseringen till att många av våra medlemmar hamnar i kläm. Den kompetens man har idag efterfrågas inte längre. Många anställda i vår bransch får inte den kompetensutveckling som krävs för framtidens arbeten i branschen. När kontor läggs ner, och det personliga mötet med kund blir alltmer ovanligt finns det en risk att arbetsgivarna väljer att skära ner på personal, något vi ser redan idag. Det blir Finansförbundets kanske viktigaste uppgift under de kommande åren att istället förmå arbetsgivarna att utveckla den befintliga personalen, så att de kan möta framtidens krav i en föränderlig tid.