Eva-Li Prades

Titel Förbundsstyrelseledamot

Entercard

Omval som ledamot.

Bakgrund och förtroendeuppdrag

Förtroendevald och trebarnsförälder med spanska rötter och delvis uppvuxen i södra Dalarna. Flyttade till Stockholm för universitetsstudier började direkt efter studierna på dåvarande FöreningsSparbanken och jobbat i koncernen sedan dess inom kreditkortsaffären.

Började engagera mig fackligt i samband med en stor omorganisation på EnterCard 2008. Vi bildade då en klubb samt tog fram lokala avtal. Blev invald 2012 i förbundsstyrelsen samt i Swedbanks Koncernklubb. Är kursledare vid Finansförbundets grundutbildning ”Påverka”.

Är också ordförande i den lokala klubben på EnterCard och sitter i bolagsstyrelsen samt är EWC ledamot (European Works Council/ Europeiska företagsråd) i Swedbank.

Vad driver dig i ditt fackliga arbete?

Jag brinner för internationella frågor och påverkansarbete på alla nivåer. Att kunna tillsammans med medlemmen komma fram till förbättringar oavsett var hen arbetar är viktigt både lokalt-regionalt-nationellt. Var en del av en multinationell organisation som säkerställer att bankanställda behandlas rättvist och får drägliga arbetsvillkor.

Vad kommer digitaliseringen innebära för våra medlemmar?

Digitalisering innebär redan nu och kommer att påverka medlemmar - främst på nuvarande arbetssätt och metodik. Anpassning kommer behöva göras och där måste förbundet kunna påverka arbetsgivare att de ger förutsättningarna för den kompetensutveckling som behövs för att kunna hantera kundmötet.

Jag ser också en stor potential att värva nya medlemmar till förbundet med annan bakgrund och kompetens än tidigare på växande områden inom finans såsom Compliance och IT för att nämna några.