Charlotte Skog

Titel Förbundsstyrelseledamot

Handelsbanken

Omval som ledamot.

Bakgrund och förtroendeuppdrag

Från Hälsinglands djupa skogar har jag sökt mig runt i vårt land och bott i såväl Malmö i söder som Luleå i norr och även levt en tid i Österrike. Idag bor och verkar jag i Stockholm. Är gift och vi har två barn som snart är vuxna. På fritiden gillar jag att ägna tid åt familj, vänner och föreningsliv.  För att må bra jobbar jag i vår trädgård, yogar, mediterar och tränar. I drygt 30 år har jag arbetat i finansbranschen och varit medlem i Finansförbundet. Under dessa år har jag arbetet på bankkontor med alla tänkbara arbetsuppgifter och ansvarsområden.

Fackliga uppdrag som kontaktombud, klubbstyrelseledamot, klubbordförande, vice ordförande för koncernklubben och ledamot/ordförande för personalrepresentanterna i Handelsbankens EWC (European Works Council/ Europeiska företagsråd).  Har haft möjlighet att både brett och djupt arbeta med många fackliga arbetsområden t.ex. medlemsvård- och rekrytering, arbetsmiljö, kompetens, jämställdhet och mångfald, teknikutveckling, centrala och lokala kollektivavtal samt relationsbyggande av olika slag.  

Sedan 2012 är jag ledamot i Finansförbundets förbundsstyrelse och Handelsbankens bolagsstyrelse. Dessutom är jag ledamot i Regionbanken Stockholms klubbstyrelse, och flera olika styrelser.  I förbundsstyrelsen har jag flera uppdrag t ex medverkar jag i branschutskottet, BTP-nämnden, förtroendenämnden, arbetsgrupper och som ordförande i Finansliv Sverige AB. I Handelsbankens koncernklubb jobbar jag just nu med lön, internationella frågor, compliance och EWC.  

Vad driver dig i ditt fackliga arbete?

I grunden bygger det på en värdering som handlar om alla människors lika värde och en vilja att försöka göra nytta för andra människor. Jag har en stark tro på demokrati och medlemmarnas möjlighet att påverka. Har genom åren med fackligt arbete blivit mer och mer övertygad om vikten av partssamarbete i olika frågeställningar för att få fram långsiktiga lösningar för medlemmar, arbetsplatser och företag. Att ha som uppdrag att nå goda lösningar som gynnar individen/medlemmen såväl som helheten kräver bland annat kompetens inom såväl traditionellt fackliga områden som till exempel kollektivavtalskunskap och förståelse för människor, mänskliga beteenden och reaktioner. Att vara vald av sina kollegor till att företräda dem som förtroendevald är för mig en stor ära och en mycket viktig uppgift som förpliktigar och att kunna påverka och göra skillnad i stor och smått på olika sätt har genom åren varit och är fortfarande väldigt givande och roligt!

Vad kommer digitaliseringen att innebära för våra medlemmar?

Digitaliseringen kommer att utveckla teknikanvändandet och påverka kundernas beteenden och därmed våra medlemmars vardag. Nya tjänster, plattformar och regelverk ställer andra krav på medarbetarna och nya kompetenser kommer att behövas. Som alltid när stora förändringar sker så följs de av nya möjligheter och stora utmaningar. Att hänga med och ha en gångbar kompetens som medarbetare kommer nu som i tidigare förändringar att vara väldigt viktigt för varje medlem. Som så ofta i stora förändringar blir det tydligt hur värdefullt det är att det finns fackförbund som arbetar för medlemmarna bästa när det behövs som mest. Genom Finansförbundet kan vi tillsammans göra stor skillnad och utöva inflytande.