Anna-Karin Glimström

Titel Förbundsstyrelseledamot

SEB

Nyval som ledamot.

Bakgrund och förtroendeuppdrag

Anställd i SEB Retail och Telefonbanken i olika befattningar bland annat som kontorschef, kundtjänstchef samt privatrådgivare. Har haft flera olika specialist- och ledarroller i Trygg-Hansa.

Har varit facklig representant på SEB sedan 2015. Är ordförande för Finansförbundet i SEB och ordförande i Finansförbundet Regionala Klubb Väst i SEB. Sitter som ledamot i SEB bolagsstyrelse, EB-SB Fastigheter AB.

Vad driver dig i ditt fackliga arbete?

Att vara en relationsbyggare för att enklare kunna driva igenom viktiga beslut för våra medlemmar är en viktig drivkraft.  Genom att stötta medlemmar såväl i individärenden som i grupp ger mig energi.

Vad kommer digitaliseringen innebära för våra medlemmar?

Då antalet arbetstillfällen blir färre och då de kvarvarande rollerna kommer se annorlunda ut vill jag betona vikten av att vi som förtroendevalda rekommenderar medlemmar att fortlöpande säkerställa med närmsta chef samt HR att de har rätt kompetens.