Ann-Charlotte Karlsson

Titel Förbundsstyrelseledamot

Sparbanken Skåne

Omval som ledamot.

Bakgrund och förtroendeuppdrag

Jag började jobba i dåvarande Lundabygdens Sparbank 1985 som efter diverse sammanslagningar har blivit Sparbanken Skåne och har varit medlem sedan jag började jobba 1985. Arbetar idag som privatrådgivare sedan många år med eget kundansvar.

Jobbar ca 50 % som fackligt förtroendevald och 50 % som privatrådgivare. Blev invald i klubben i Sparbanken Finn 2001 och blev sedan vald som samordnande arbetsmiljöombud. 2005 blev jag vald som ordförande och var det fram till våren 2011 i Sparbanken Öresund. Satt med i bankstyrelsen från 2004-2011. 2007 blev jag invald i Södra Regionen och sedan många år tillbaka är jag ordförande för Regionen. 2012 blev jag invald i Förbundsstyrelsen och blev omvald på kongressen 2014. Mina centrala uppdrag är Arbetsmiljökommittén, Jämställhets och mångfaldskommittén, Försäkringskommittén Trygg Hansa. Är ledamot i Sparbanksklubben och Ledamot i SPK (Sparinstitutens pensionskassa) invald 2015. Lokalt, ledamot i företagsklubben i Sparbanken Skåne och i arbetsmiljökommittén.

Vad driver dig i ditt fackliga arbete?

Möten med våra medlemmar och att kunna vara med och påverka. Att jobba för en bra arbetsmiljö för våra medlemmar, att vi har ett starkt kollektivavtal, schyssta anställningsvillkor och möjlighet till utbildning och ett hållbart arbetsliv.

Vad kommer digitaliseringen innebära för våra medlemmar?

Det kommer innebära nya arbetssätt och möta kunder på andra arenor och mötesplatser. Medlemmar kommer ha behov av möjlighet till kompetensutveckling och utbildning på arbetsplatsen för att möta förändringarna i branschen. Behovet av fler specialister inom IT och Compliance ökar.