Kongress 2016

Den 8-10 november samlades drygt 80 ombud på Finansförbundets kongress. Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Här kan du ta del av vad som hände på kongressen.

Protokoll från kongressen

Justerat protokoll Kongress 2016 (logga in)


Finansbranschens utveckling och digitalisering (automatisering/ robotisering) gick som en röd tråd genom årets kongressprogram med fokus på hur det påverkar dig som medlem kring inflytande, förändring och arbetsglädje. Ett spännande och högaktuellt ämne som förbundet redan jobbar aktivt med.

Dag 1, 8 november:

Kongressens inledning

Kongressdeltagarna välkomnades av en datorröstKlockan 11:15 välkomnades kongressdeltagarna till Kongress 2016 av en stel och trist datorröst, men avbröts snabbt av Ulrika Boëthius, som konstaterade att än så länge går det inte att ersätta förbundsordföranderollen med en robot.

Därefter intervjuades Ulrika av Björn Lundell, samhällspolitisk chef på Finansförbundet om hur hon ser på framtiden. Kompetensutveckling, kollektivavtal, jämställda löner, bankskatten, tjänstepension var några av frågorna som diskuterades.

Se hela inledningen här.

Åren som gått

Pernilla Påhlman, förbundsstyrelsen, berättade om de år som gått.

Pernilla Påhlman från förbundsstyrelsen redogjorde för verksamheten de senaste åren. Hon lyfte några frågor som stuckit ut under perioden:

 • Hösten 2014: Konflikt med Svea Exchange Finans AB
 • 2014-2016: Avtalsförhandlingar Forex och X-Change
 • Påverkansarbete 2014-2016: har gjort att Finansförbundets åsikt räknas när det gäller. Till exempel: Arbetsmiljöfrågor, kompetensutveckling, bankskatten.
 • Våren 2015: nytt kollektivavtal mellan Finansförbundet och BAO.

Förbundsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för de gångna åren.

Utmaningar för den svenska modellen i digitaliseringens spår

Eftermiddagen inleddes med att Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv och Eva Nordmark, TCOs ordförande samtalade om de utmaningar den svenska modellens står inför i och med digitaliseringen. Moderator: Karin Kristensson, kansliet. Se samtalet här.

Därefter fick ombuden diskutera vilket ansvar parterna har för kompetensutveckling och hur det fungerar på arbetsplatserna idag.

Motionsbehandling – Mångfald och arbetsmiljö

Kongressens första motionsblock inleddes med ett anförande av Lisbeth Rydén, Finansförbundets doktorand vid Kungliga Tekniska Högskolan. Syftet med projektet är att upptäcka och analysera organisatoriska arbetsmiljörisker i finansbranschen.

Läs mer om projektet

Därefter behandlads motioner rörande mångfald och arbetsmiljö (motion 1-5). Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag.


Dag 2, 9 november:

Val av förbundsstyrelse

Nyvalda förbundsstyrelse, kongress 2016Ulrika Boëthius blev omvald som ordförande för Finansförbundet.

Till 1:e vice ordförande valdes Nils Möllerberg, Handelsbanken (nyval) och till 2:e vice ordförande Roger Ljung, Swedbank (nyval).

Förbundsstyrelsen kommande kongressperiod:

 • Ulrika Boëthius, Handelsbanken, Ordförande (omval)
 • Nils Möllerberg, Handelsbanken, 1:e vice ordförande (nyval som 1:e vice ordförande)
 • Roger Ljung, Swedbank, 2:e vice ordförande (nyval som 2:e vice ordförande)
 • Glenn Axelsson, Forex Bank (omval)
 • Stefan Henricson, Handelsbanken (omval)
 • Ann-Charlotte Karlsson, Sparbanken Skåne (omval)
 • Eva-Li Prades, Entercard (omval)
 • Pernilla Påhlman, SEB (omval)
 • Charlotte Skog, Handelsbanken (omval)
 • Marie Brundin, Nordea (nyval)
 • Anna-Karin Glimström, SEB (nyval)
 • Jessica Rönnqvist, Swedbank (nyval)
 • Kristina Wirf, Danske Bank (nyval)

Motionsbehandling – Pension

Kongressen gick på förbundsstyrelsens förslag gällande motion 6-14

Hur påverkas arbetsmarknaden av digitaliseringen av samhället?

Mårten Blix, , fil. dr i nationalekonomi på IFN (Institut för näringslivsforskning)

Mårten Blix, filosofi doktor i nationalekonomi på IFN (Institut för näringslivsforskning) föreläste om digitaliseringen och arbetsmarknaden.

Han sammanfattade sin föreläsning med att han inte tror att jobben försvinner, men förändringar bör underlättas, till exempel genom

 • Lägre skatt på arbete
 • Trygghetssystem
 • Livslångt lärande

Därefter diskuterade ombuden bland annat hur det märks att kompetenskraven förändras, hur de upplever utvecklingen för finansbranschen och vilken som är den största utmaningen för branschen.

Hur påverkas finansbranschen av digitaliseringen av samhället?

Sophia Wikander, Head of Business Innovation, Nordea

Dagens andra föreläsning handlade om digitaliseringens påverkan på finansbranschen och föreläsare var Sophia Wikander, Head of Business Innovation, Nordea.

Sophia menade på att vinnarna är de som kan anpassa sig till förändringen och kan finna nya arbetsförmågor, förlorarna är de som står fast vid gamla rutiner. Hennes tips var att ta sig fyra timmar i månaden för att läsa in sig på vad som händer inom teknologi, compliance, processkunskap, partnerskap, kundrelationer och vad det betyder för mig i mitt dagliga jobb.

Därefter fick kongressombuden diskutera frågor som möjligheter och hot för medarbetarna, hur vi tillsammans med andra partners stöttar medarbetarna för att möta framtidens utmaningar, vilka organiseringsutmaningar vi som fackförbund står inför.

Motionsbehandling – Avtal, lön och arbetstid med mer

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag, gällande motion 15-25, motion nr 26 ansågs istället besvarad.


Dag 3, 10 november:

Valberedning

En ny valberedning valdes. Den består kommande kongressperiod av: Stephan Öhrwall, Swedbank, Eva Nordlund, Sparbanken Nord, Stina Eklöf, Swedbank, Lars Lindgren, Nordea, Anne Reis, Handelsbanken, Håkan Lundqvist, SEB, Stevan Sulja, Nordea, Lena linden, Handelsbanken, Annika Isenborg, SEB

Medlemsavgiften

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag om ny struktur för medlemsavgift efter två justeringar. Första steget höjdes till 19 000 och i sjätte att-satsen ändrades det till att utträde erhålls från andra månadsskiftet efter att utträdet inkommit. Ändringarna gäller från 1 juli 2017.

 • 0-19 000: 119 kr/mån
 • 19 001 – 25 000: 239 kr/mån
 • 25 001 - : 293 kr /mån

Verksamhetsinriktning

Kongressen beslutade även om verksamhetsinriktning för kommande kongressperiod. Förbundets åtta prioriterade verksamhetsområden är arbetsmiljö, avtal, inflytande och delaktighet, jämställdhet och mångfald, kompetens, medlemmars kompetens i en föränderlig tid, påverkansarbete och rekrytering.

Prioriterade verksamhetsområden kommande kongressperiod

 

Finansförbundets framtid och ungas organisering

På kongressens sista eftermiddag diskuterade en panel framtiden och ungas organisering. Framtidspanelen bestod av: Malin Lindo, styrelseledamot i Forex Bank, Oskar Wernheim, medlem, Handelsbankens CT-klubb, Lotta Lindberg, klubbstyrelseledamot i SBAB och Amer Kljako, kontaktombud i Swedbank. Moderator: Eva-Li Prades, förbundsstyrelsen.

Se hela panelsamtalet.

Uttalande från kongressen

Finansförbundets kongress antog ett uttalande: Bankskatt hot mot redan pressad arbetssituation

Motionsbehandling – Inflytande och delaktighet

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag gällande motionerna 27-30.

Kongressens avslutning

Förbundsordförande Ulrika Boëthius tackade mötespresidium, deltagare, kansliet för tre intensiva och spännande dagar. Berit Ohlsson avtackades efter sina 16 år i förbundsstyrelsen.

Ulrika avslutade kongress 2016 med orden: - Låt oss gå ut och visa vad vi går för!