Kongress 2014

Den 20-22 maj 2014 genomfördes Finansförbundets kongress på Aronsborg i Bålsta.


Justerat protokoll Kongress 2014 (logga in)


Kongress 2014 - dag 3

Från ord till handling

Kongressen sista timmar handlade om att gå från ord till handling. Psykolog Andreas Bergsten inledde med en föreläsning kring fackligt ledarskap och förtroendemannarollen. Därefter fick kongressombuden diskutera hur de ska återkoppla från kongressen på hemmaplan och hur de lokalt ska arbeta med att förverkliga kongressbesluten.

Förbundsordförande Ulrika Boëthius avslutade kongressen med att tacka av de avgående styrelseledamöterna Jessica Johansson, Ingemar Königsson och Thomas Gävert.

I sitt avslutningstal poängterade Ulrika att alla roller i förbundet är lika viktiga och att vi nu ska vi gå hem och omsätta alla ord och beslut i handling.

Motioner, verksamhetsinriktning och uttalande

Ombud på Finansförbundets kongress 2014Kongressens tredje och sista dag startade med att kongressen behandlade de sista motionerna. Kongressen gick på förbundsstyrelsens förslag i samtliga fall. Motion 17, "Ersättning för arbetsskada vid distansarbete" fick efter en livlig debatt även ett tillägg som bland annat innebär att förbundsstyrelsen fick i uppdrag att prioritera och aktivt driva frågan om distansarbetares försäkringsskydd gentemot arbetsgivare i branschen.

Förbundsstyrelsens verksamhetsinriktning för kommande kongressperiod antogs.

Finansförbundets kongress antog ett uttalande under rubriken ”Finansbranschens CSR-arbete måste börja på arbetsplatsen”.

Läs uttalandet här


Kongress 2014 - dag 2

Kongressperioden förlängs

Kongressen gick på förbundsstyrelsens förslag om att förlänga kongressperioderna till tre år. Kongressen kommer att genomföras under perioden 1 september – 30 november och det första tillfället blir hösten 2016. Kongressen beslutade även att godkänna förslaget om öppnare motionsrätt. Det innebär att motioner kan skickas in till förbundsstyrelsen löpande under kongressperioden.

Kan det fackliga uppdraget se annorlunda ut?

Nordisk panel på Finansförbundets kongress

Under en facklig kongress behöver man kanske inte övertyga någon att facket behövs. Men det finns röster som säger att facket är omodernt och har spelat ut sin roll. De nordiska gästerna på Finansförbundets kongress berättade om sina utmaningar och succéer.

Läs mer här

Val av ordförande, vice ordförande och förbundsstyrelseledamöter

Ulrika Boëthius omvaldes som Finansförbundets ordförandeKongressen har valt om Ulrika Boëthius som ordförande för Finansförbundet. Det var en rörd Ulrika som mottog varma applåder när hon tackade för förtroendet. Jimmy Johnsson omvaldes till 1:e vice ordförande och Berit Ohlsson nyvaldes till presidiet som 2:e vice ordförande. 

Läs mer här

Förbundsstyrelsen inför kommande kongressperiod:

Ulrika Boëthius, ordförande
Jimmy Johnsson, 1:e vice ordförande
Berit Ohlsson, 2:e vice ordförande (nyval i presidiet)
Ledamöter:
Emil Adén 
Glenn Axelsson
Stefan Henricsson (nyval)
Ann-Charlotte Karlsson
Roger Ljung (nyval)
Nils Möllerberg
Magdalena Olofsson
Eva-Li Prades
Pernilla Påhlman (nyval)
Charlotte Skog
Personalrepresentant:
Kristina Heyman 

Motionsbehandling

Kongressens andra dag startade med motionsbehandling. Kongressombuden beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag gällande motion 1-16.

Att organisera för att växa

Grupparbete under Finansförbundets andra kongressdagEfter en genomgång av förbundets rekryteringsstrategi fick ombuden diskutera hur vi kan få all verksamhet att bli rekryterande och hur kan vi vara förebilder i rekryteringsarbetet. Ombuden pratade om förtroende, enkelhet, uthållighet och mod.


Kongress 2014 - dag 1

Kongressombuden diskuterade det arbete NFU bedriver för Finansförbundet i EU.På spaning i en facklig organisation och dess omvärld

Under eftermiddagen fick kongressdeltagarna delta vid två seminarier med efterföljande gruppdiskussioner. På det ena seminariet berättade fackförbundet Kommunal om sitt arbete med ett spanarnätverk inom organisationen och på det andra berättade NFU om arbetet som Finansförbundet bedriver via NFU och UNI i EU.

Ombuden på Finansförbundets kongress tar del av utställningen åren som gått.Åren som gått

Kongressombuden fick en genomgång av åren 2012-2013 bland annat genom en utställning i lokalen som visade aktiviteter som skett i förbundet via fyra stationer: Medlemsaktiviteter, Fika med facket, Förhandlingar och Medlemsrekrytering.

Kongressen beviljade förbundsstyrelsen ansvarsfrihet.


Stråkkapellet och Evelina Olsén inledde Finansförbundets kongress 2014.

Inledning

Stråkkapellet och Evelina Olsén inledde Finansförbundets kongress med sköna toner.

Välkomsttal

Ulrika Boëthius välkomsttalar till kongressenFörbundsordförande Ulrika Boëthius talade i sitt välkomsttal om delaktighet och solidaritet. Finansförbundet ska upplevas som, och vara, ett förbund i tiden, där det är enkelt och lätt att delta.

Läs hela välkomsttalet här.

Snart öppnar kongressen

Idag kl 11.00 öppnar Finansförbundets Kongress 2014, då drygt 80 ombud från hela landet samlas.  

Under dagen kommer åren som gått sedan förra kongressen behandlas och seminarier på temat "På spaning i en facklig organisation och dess omvärld" genomföras.

Du kan följa vad som händer under kongressen löpande på den här sidan.


Om kongressen

Kongressen samlas för att utföra olika uppgifter. Den inleds med att behandla åren som gått sedan förra kongressen. Som underlag för detta finns bland annat förbundets verksamhetsberättelser för åren 2012 och 2013. I år är ambitionen att förmedla en bild av vad vi tillsammans – förbundsstyrelse, kansli, klubbar och regioner – har åstadkommit.

Val

Kongressen ska självklart också välja en ny förbundsstyrelse samt revisorer och valberedning. Valberedningen lägger förslag om val till förbundsstyrelse och revisorer och på kongressen utses ett särskilt valutskott för att ta fram förslag om val till ny valberedning.

Inriktning för de kommande åren

Den viktigaste uppgiften för kongressen är att blicka framåt och fatta beslut om inriktningen för den kommande kongressperioden. Dels finns det motioner från medlemmar och klubbar som ska behandlas och som påverkar inriktningen och dels lägger förbundsstyrelsen ett förslag på verksamhetsinriktning. I år kommer kongressen att avslutas med diskussion och inspiration om hur hela förbundet ska mobiliseras för att gå från ord till handling och göra verklighet av kongressbesluten.

Kongresshandlingar

Här kan du som medlem ta del av alla handlingar till kongressen.