Finansförbundets historia

Finansförbundet är ett av Sveriges allra äldsta fackförbund. Det bildades redan 1887 och hette från början Svenska Bankmannaföreningen. 2017 firade förbundet sitt 130-årsjubileum i en tid då finanssektorn står i centrum för den globala debatten. Herrarna som grundade föreningen för 130 år sedan skulle definitivt inte känna igen sig i det tempo och den miljö som dagens bank- och finansanställda arbetar i. 

I samband med 125-årsjubileumet skrevs en bok som beskriver förbundets historia. Du kan här ta del av den digitala verionen:

Med historien mot framtiden - Finansförbundet 125 år.

Vill du veta mer om Finansförbundets historia, kan du ta del av det som finns arkiverat om Finansförbundet i TAM-arkiv (tjänstemäns och akademikers arkiv).


Nedslag i historien

1887: Förbundet bildades

Då, i slutet av 1800-talet, hette förbundet Svenska bankmannaföreningen. Kvinnor fick inte vara med och kortspel var förbjudet

1911: Kvinnor välkomna

Vid 1911 års representantskap (årsmöte) beslutades att även kvinnor skulle få bli medlemmar i förbundet.

1939: Gifta kvinnor får arbeta

Fram till 1939 fanns regler som förbjöd gifta kvinnor att arbeta i banker och försäkringsbolag. Den som gifte sig eller blev gravid fick helt enkelt sparken.

1946: Första kollektivavtalet

Under 1940-talet fördes striden om det första kollektivavtalet. 1946 godkändes till slut förslaget om centralt avtal efter medling. En oerhörd seger för förbundet och alla anställda!

1963: Reglerad arbetstid

1963 får förbundet igenom det allra första arbetstidsavtalet, med en arbetstidsreglering som gör att arbetsgivaren inte själv kan bestämma fritt hur arbetstiden ska förläggas.

1966: Femdagarsvecka

Tidigare arbetade anställda i branschen alltid måndag till lördag, men sedan 1966 är femdagarsveckan ett faktum.

1974: Förtroendemannalagen

FML trädde i kraft 1974 och ger bland annat fackligt förtroendevalda rätt att utföra sitt fackliga arbete under arbetstid.

1979: Medbestämmandeavtalet

Efter tre års förhandlingar med arbetsgivarna fick förbundet 1979 igenom det första banbrytande medbestämmandeavtalet på den privata sidan.

1981: Bankkonflikt

Det skulle dröja till 1981 innan den första riktiga strejken bröt ut i bankerna. Efter tre dagars strejk kallades parterna till nya förhandlingar och kom fram till enighet om ett nytt tvåårigt bankaavtal.

1990: Bankkonflikt

1990 var ett oerhört dramatiskt år med två långa bankkonflikter. Den 1 februari 1990 går till historien, då var 90 000 bankanställda i Sverige och Finland lockoutade av sina arbetsgivare.

1994: Förbundet byter namn till Finansförbundet

Namnbytet sker framförallt för att markera att det är ett förbund för hela finanssektorn.

1997: Första kvinnan som ordförande

Lillemor Smedenvall väljs till förbundets första kvinnliga ordförande.

2009: Kontantfritt samhälle?

350 år efter att världens första reguljära sedelutgivning startades i Sverige, inleder Finansförbundet ett arbete för ett kontantfritt samhälle.

2009: Avtal med Svensk Handel

Finansförbundet träffade ett unikt kollektivavtal för de anställda i Forex Bank. Motpart var inte BAO (Bankinstitutens arbetsgivareorganisation) utan branschorganisationen Svensk Handel.

2011: Historiskt kollektivavtal med BAO (Bankinstitutens arbetsgivareorganisation)

Ett nytt kollektivavtal med stora satsningar på att eliminera osakliga löneskillnader och att behålla vårt fackliga inflytande i arbetstidsfrågan.

2012: Nytt pensionsavtal

Pensionsavtalet gäller från den 1 februari 2013 och innebär att branschen öppnar upp för premiebestämda pensioner.

2013: Kollektivavtalet med BAO sägs upp i förtid

Förbundsstyrelsen gör bedömningen att företagen inom BAO inte har levt upp till målen för arbetet med Lika lön och säger därför upp avtalet i förtid.

2013: Förstärkning av kollektivavtalet med BAO 

Kollektivavtalet med BAO förstärks med en individgaranti. En garanti som innebär att medlemmar kompenseras för uteblivna eller låga löneökningar under tre år. 

2014: Strejk för #schystfinans

Förhandlingar med Svea Exchange om att teckna kollektivavtal strandar och Finansförbundet varslar om konflikt. Konflikten bryter ut och det innebär arbetsnedläggelse, strejk, på elva av företagets växlingskontor inom Stockholmsområdet. 

2015: Tillsvidareavtal med BAO

Ett nytt kollektivavtal tecknas med BAO. Avtalet gäller tillsvidare och innehåller bland annat individ- och kollektivgarantier.