Stressen ökar i finansbranschen

Finansförbundet har intervjuat nästan 5 000 medlemmar som jobbar i finansbranschen och frågat dem vad de tycker om sin arbetsmiljö. Resultatet av undersökningen visar att många medlemmar, på olika sätt, har en arbetssituation och en arbetsmiljö som inte är tillräckligt bra. Vi vill att denna rapport ska tjäna som en väckarklocka och leda till att arbetsmiljöfrågorna kommer högre upp på agendan ute på företagen.

– Arbetstempot i finansbranschen har blivit högre. Arbetsuppgifterna har blivit mer komplexa samtidigt som många arbetsplatser slimmats för mycket och för snabbt, säger Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet.

Det höga arbetstempot i finansbranschen leder i vissa fall till sjukskrivning. I undersökningen uppger 10 procent att de under det senaste året varit sjukskrivna på grund av sin arbetssituation. Kvinnor, yngre och de som arbetar i telefonbanker är överrepresenterade bland de som uppger att de blivit sjuka på grund av sin arbetssituation. Två av tre svarar i undersökningen att de arbetat fast de varit sjuka. Den största anledningen är att de inte anser sig ha tid att vara sjuka (54 procent).

Undersökningen i korthet

  • Stressen har ökat i finansbranschen. 66 procent av de finansanställda upplever att de har för stressigt på jobbet. 2004 uppgav 54 procent att de hade en för stressig arbetssituation.
  • 34 procent har sömnsvårigheter på grund av sin arbetssituation.
  • 30 procent lider av fysiska besvär som magont och huvudvärk kopplat till arbetet.
  • 41 procent upplever att privatlivet, tiden de spenderar med vänner och familj, blir lidande på grund av deras arbetssituation.
  • 10 procent har under det senaste året sjukskrivit sig på grund av sin arbetssituation.
  • Två av tre har under det senaste året arbetat när de borde ha sjukskrivit sig.