Världen förändras – häng på!

Rapport om kompetensutveckling i finansbranschen, släppt våren 2018. Finansbranschen är en av de branscher där digitaliseringen går som snabbast och  där ständig kompetensutveckling alltmer blir detsamma som ökad anställningstrygghet. Finansförbundet uppmanar därför arbetsgivarna att ta ansvar för att kompetensutveckla sin personal.

Världen förändras - häng på!

Läs hela rapporten Världen förändras - häng på! 

Ny branschstatistik i rapporten visar att svårighetsgraden för tjänsterna i finansbranschen har ökat och att en förändring i yrkeskårens sammansättning har skett de senaste 10 åren – vissa tjänster har minskat sin andel kraftigt, medan andra ökat. Nya typer av kompetensprofiler efterfrågas. 

Rapporten i en längre, mer djupgående, version

Finansbranschen är en av de branscher där digitaliseringen går som snabbast och ett väldigt tydligt exempel på arbetsmarknadens utveckling, där ständig kompetensutveckling alltmer blir detsamma som ökad anställningstrygghet.

– Bristfällig kompetensutveckling av de anställda riskerar att leda till kompetensväxling då arbetsgivaren byter ut befintliga medarbetare mot nya. Det är ett kompetensslöseri som är kostsamt både för arbetsgivare och arbetstagare, säger Ulrika Boëthius, ordförande Finansförbundet.

Finansförbundet uppmanar arbetsgivarna att ta ansvar för att kompetensutveckla sin personal, och ger i rapporten förslag på hur medlemmarnas kompetensutveckling kan säkras.

I den nya rapporten Världen förändras - häng på! ger Finansförbundet förslag på hur medlemmarnas kompetensutveckling kan säkras.