Kompetensutveckling – för anställningstrygghet på en digital arbetsmarknad

Rapporten presenterar resultaten av den enkätsökning bland 5 000 finansanställda som opinionsinstitutet Novus genomfört på uppdrag av Finansförbundet under våren 2016. Med rapporten vill Finansförbundet fortsätta diskussionen om hur vi inom finansbranschen kan arbeta mer aktivt med kompetensfrågan och på så sätt skapa ett hållbart arbetsliv även på en digital arbetsmarknad.

Arbetsmarknaden förändras i allt snabbare takt bland annat som en konsekvens av ökad digitalisering och globalisering. Det gör att betydelsen av kompetensutveckling ökar.

– Den utbildning vi har med oss in i arbetslivet får ett allt kortare bäst-före-datum. Därför blir kompetensutveckling allt viktigare för anställningstryggheten. säger Finansförbundets förbundsordförande Ulrika Boëthius.

Undersökningen i korthet
- 38 procent av de finansanställda uppger att de är oroade över sin anställningstrygghet i framtiden.
- Endast 50 procent av de finansanställda uppger att de har en individuell kompetensutvecklingsplan.
- 38 procent av all planerad kompetensutvecklings ställs in. Den vanligaste orsaken är för hög arbetsbelastning.
- Den höga arbetsbelastningen gör att de anställda ofta måste använda delar av sin fritid till sådan kompensutveckling som borde genomförts på arbetstid
- Endast 26 procent av de tillfrågade anser att den avsatta tiden för kompetensutveckling räcker till för att de ska känna sig uppdaterade i sin yrkesroll.
- 85 procent av alla som fått kompetensutveckling anser att de haft nytta av den i sin yrkesroll.

Läs hela kompetensutvecklingsrapporten.