Rapporter

Finansförbundet undersöker återkommande hur anställda i finansbranschen - finansförbundets medlemmar - har det på jobbet. Här hittar du de rapporter Finansförbundet tagit fram.

Högt tempo i finansbranschen

Rapport om arbetsmiljön i finansbranschen, släppt sommaren 2019. 

Ladda ner rapporten

Läs mer om undersökningen, rapportens innehåll och slutsatser


Kompetensutveckling - stärker anställningstryggheten på en dynamisk arbetsmarknad

Rapport om kompetensutveckling i finansbranschen, släppt våren 2019. 

Ladda ner rapporten

Läs mer om undersökningen, rapportens innehåll och slutsatser


Trakasserier och sexuella trakasserier i finansbranschen

Rapport om förekomsten av trakasserier och sexuella trakasserier i finansbranschen, släppt november 2018. 

Ladda ner rapporten

Läs mer om undersökningen, rapportens innehåll och slutsatser


 

Därför ökar långtidssjukskrivningarna i finansbranschen

Framsida rapporten Därför ökar långtidssjukskrivningarna i finansbranschen

Rapport om långtidssjukskrivningarna i finansbranschen, släppt våren 2018.

Ladda ner rapporten

Läs mer om undersökningen, rapportens innehåll och slutsatser 


 

Världen förändras - häng på!

Framsida rapporten Världen förändras - häng på!

Rapport om kompetensutveckling i finansbranschen, släppt våren 2018. 

Ladda ner kortversion av rapporten

Ladda ner rapporten i en längre djupgående version

Läs mer om undersökningen, rapportens innehåll och slutsatser


Stressen ökar i finansbranschen

Stressen ökar i finansbranschen, arbetsmiljörapport 2016

Rapport om stress i finansbranschen, släppt hösten 2016 

Ladda ner rapporten

Läs mer om undersökningen 


Kompetensutveckling – för anställningstrygghet på en digital arbetsmarknad

Kompetensutvecklingsrapport 2016

Rapport om kompetensutveckling i finansbranschen, släppt sommaren 2016

Ladda ner rapporten

Läs mer om undersökningen