Rapporter

Här hittar du de rapporter Finansförbundet tagit fram.

Trakasserier och sexuella trakasserier i finansbranschen

Rapport om förekomsten av trakasserier och sexuella trakasserier i finansbranschen, släppt november 2018. 

Ladda ner rapporten.

Läs mer om undersökningen och se infografik om rapportens innehåll och slutsatser.


 

Därför ökar långtidssjukskrivningarna i finansbranschen

Framsida rapporten Därför ökar långtidssjukskrivningarna i finansbranschen

Rapport om långtidssjukskrivningarna i finansbranschen, släppt våren 2018.

Ladda ner rapporten.

Läs mer om undersökningen och se infografik om rapportens innehåll och slutsatser


 

Världen förändras - häng på!

Framsida rapporten Världen förändras - häng på!Kompetensutveckling 2018

Rapport om kompetensutveckling i finansbranschen, släppt våren 2018. Ny branschstatistik i rapporten visar att svårighetsgraden för tjänsterna i finansbranschen har ökat och att en förändring i yrkeskårens sammansättning har skett de senaste 10 åren – vissa tjänster har minskat sin andel kraftigt, medan andra ökat. Nya typer av kompetensprofiler efterfrågas. 

Finansförbundet uppmanar arbetsgivarna att ta ansvar för att kompetensutveckla sin personal, och ger i rapporten förslag på hur medlemmarnas kompetensutveckling kan säkras.

Rapporten i en längre, mer djupgående, version


Stressen ökar i finansbranschen

Stressen ökar i finansbranschen, arbetsmiljörapport 2016Arbetsmiljörapport 2016.

Finansförbundet har intervjuat nästan 5 000 medlemmar som jobbar i finansbranschen och frågat dem vad de tycker om sin arbetsmiljö. Resultatet av undersökningen visar att många medlemmar, på olika sätt, har en arbetssituation och en arbetsmiljö som inte är tillräckligt bra. Vi vill att denna rapport ska tjäna som en väckarklocka och leda till att arbetsmiljöfrågorna kommer högre upp på agendan ute på företagen.


Kompetensutveckling – för anställningstrygghet på en digital arbetsmarknad

Kompetensutvecklingsrapport 2016Kompetensutveckling 2016.

Rapporten presenterar resultaten av den enkätsökning bland 5 000 finansanställda som opinionsinstitutet Novus genomfört på uppdrag av Finansförbundet under våren 2016. Med rapporten vill Finansförbundet fortsätta diskussionen om hur vi inom finansbranschen kan arbeta mer aktivt med kompetensfrågan och på så sätt skapa ett hållbart arbetsliv även på en digital arbetsmarknad.