Rapporter

Här hittar du de rapporter Finansförbundet tagit fram.

Stressen ökar i finansbranschen

Stressen ökar i finansbranschen, arbetsmiljörapport 2016Arbetsmiljörapport 2016.

Finansförbundet har intervjuat nästan 5 000 medlemmar som jobbar i finansbranschen och frågat dem vad de tycker om sin arbetsmiljö. Resultatet av undersökningen visar att många medlemmar, på olika sätt, har en arbetssituation och en arbetsmiljö som inte är tillräckligt bra. Vi vill att denna rapport ska tjäna som en väckarklocka och leda till att arbetsmiljöfrågorna kommer högre upp på agendan ute på företagen.


Kompetensutveckling – för anställningstrygghet på en digital arbetsmarknad

Kompetensutvecklingsrapport 2016Kompetensutveckling 2016.

Rapporten presenterar resultaten av den enkätsökning bland 5 000 finansanställda som opinionsinstitutet Novus genomfört på uppdrag av Finansförbundet under våren 2016. 

Med rapporten vill Finansförbundet fortsätta diskussionen om hur vi inom finansbranschen kan arbeta mer aktivt med kompetensfrågan och på så sätt skapa ett hållbart arbetsliv även på en digital arbetsmarknad.