Swedsec-ärende kan få större konsekvenser än avsett

Allt fler ärenden som renderar varningar från Swedsec kan vara ett tecken på bättre kontroller - men också ett tecken på hårdare krav och ökad press. Tidningen Finansliv har tittat på flera ärenden och pratat med förbundets expert.

Henrik Cronier, förbunds­jurist på Finansförbundet, har företrätt flera medlemmar i Swedsec-ärenden och har flera gånger varit med om där en anställd blir av med sin anställning på grund av en varning.

– Det finns en risk att det blir ett yrkesförbud. Om man får en varning och sen ska söka nytt jobb så är man brännmärkt. Står valet mellan två personer och den ena har fått en varning eller annan sanktion så anställer arbetsgivaren den utan sanktion. Det är ganska naturligt, säger han till Finansförbundets tidning Finansliv.

Systemet med självreglering i grunden bra

Finansförbundet är generellt sett positivt till Swedsec och systemet med självreglering. Men Henrik Cronier anser att beslut om erinran och varning inte borde synas för alla, utan endast meddelas den anställda. Som det ser ut idag skickar Swedsec beslut både till licensinnehavaren, den arbetsgivare som gjort anmälan och det företag som licensinnehavaren är anställd på för tillfället. Dessutom offentliggörs besluten, om än anonymiserat.

Swedsecs diciplinnämnd har meddelat om över 60 beslut 2020. Under 2019 var siffran 49. En kraftig ökning således, trots att antalet licenser inte ökat i lika hög grad. Totalt sett finns över 22 000 SwedSec-licenser.

Trots att Swedescs regelverk säger att anställda ska kunna jobba vidare med licensverksamhet både efter en erinran och en varning har besluten i flera fall lett till att personer blivit av med sin anställning.

– Har man fått en varning eller erinran så har man ansetts fullt funktionsduglig. Då ska arbets­givarna inte kunna få den informationen. Det bör endast vara synligt för arbetsgivare om man blivit av med licensen, för då har man ju inte behörighet att jobba vidare med samma arbetsuppgifter, säger Henrik Cronier.

Liten andel licenser som dras in

Swedsec drog i fjol in fyra licenser bland alla 22 000 licenshavare. De innebär att knappt 0,2 promille av licenserna drogs in. Trots att problemet ser litet ut på ytan, kan det få stora konsekvenser för den som får licensen indragen. I praktiken, menar Finansförbundets förbundsjurist Henrik Cronier, kan det alltså innebära rött kort - och yrkeförbud. Han har själv märkt av en stor ökning i antalet Swedsec-ärenden som Finansförbundet hanterar. Ökningen beror inte på att fler medlemmar har Swedsec-licens nu än tidigare.

– Att ärendena har ökat går inte att förklara med att antalet licenserade eller anslutna företag har ökat, för så är det inte. Jag tror inte heller att det beror på att de anställda gör fel oftare nu, utan snarare på att företagen har blivit mer anmälningsbenägna. De är mer måna om att följa regelverket och har blivit bättre på att upptäcka brister och göra anmälningar.

»Det bör observeras att varning och erinran innebär att disciplinnämnden har ansett att licens­havaren kan fortsätta arbeta med licenspliktig verksamhet och innebär således inte i sig att personen inte kan anses lämplig för licens.« står det i Swedsecs regelverk.

Förbundsjuristen Henrik Cronier menar också att det sällan är någon som bryter mot regelverket medvetet. Antingen har man inte känt till reglerna eller så har man slarvat tror han.

Han ifrågasätter också varför man ska behöva Swedsec-licens till arbetsuppgifter som normalt sett inte behöver det. Sitter du i kassan på ett växlingskontor är det lite overkill. Han tror kravet kan användas för att man vill diskvalificera vissa personer. Det är ungefär som man skulle kräva att alla som sitter i kassan på banken ska ha akademisk examen. Det är ett lite väl hårt krav.

Finansliv har tittat närmare på vilka övertramp som leder till indragen licens, bland annat egna affärer, bristande dokumentation, jäv, brott mot banksekretessen och transaktioner utan kundgodkännande. Tidningen har också träffat flera bankanställda som varnats, följ länkarna nedan och läs mer.