Stärker organisationsrätten internationellt

Att stärka fackliga organisationers rätt och möjligheter att organisera sig och förhandla är ett av Finansförbundets viktigaste bidrag i förbundets internationella fackliga solidaritetsarbete, skriver tidningen Finansliv.

Finansförbundet har sedan 1981 avsatt en procent av medlemsintäkterna till internationellt biståndsarbete. Förbundet är en de fackliga organisationer som avsätter störst andel av intäkterna till denna fråga. Pengarna går till fackliga projekt i finansbranschen som syftar till att stärka arbetstagares rättigheter. Det skriver Finansförbundets tidning Finansliv i sitt senaste nummer.

– Vi jobbar främst mot multi­nationella banker. För att få en strategisk styrka implementerar vi projektet i flera länder i Latinamerika inom samma bank. På så sätt blir man också en starkare förhandlingspart när man sitter vid förhandlingsbordet och diskuterar fackliga rättigheter på huvudkontoret, säger Sofia Vanner.

Det säger Sofia Vanner, internationell sekreterare på Finansförbundet som också menar att bättre arbetsvillkor internationellt minskar risken för exempelvis lönedumpning.

– På en global arbetsmarknad är det viktigt att arbeta fackligt globalt. Alla ska ha rätt till schyssta arbetsvillkor, oavsett vilket land man arbetar i.

Alla länder lever inte upp till den internationella arbetsorganisationen ILO:s konventioner om de grundläggande rättigheterna för arbetstagare i världen. Finansförbundets arbete går ut på att genom social dialog stärka arbetstagares rättigheter.

Till exempel handlar det om rätten att organisera sig, förklarar Sofia Vanner.

– Det är många arbetsgivare som inte erkänner facken som en legitim motpart. De kan säga: "Vadå förhandla, vi har ingen att förhandla med." Det kan också handla om att om du engagerar dig fackligt så riskerar du inte bara att bli av med jobbet utan du riskerar även ditt liv. Det finns tyvärr många fackligt engagerade som förlorat sina liv i det fackliga arbetet.

Enligt Sofia Vanner finns det också många arbetstagare som inte vågar engagera sig eftersom de ser att de fackliga kollegorna missgynnas.

– Det behöver inte alltid vara att de riskerar någon fysisk åkomma men det är sällan ett plus att vara fackligt aktiv i många av de här länderna där vi har projekt.