Semester under pågående pandemi - vad gäller?

Trots att sommaren kan kännas långt bort pågår semesterplaneringen på våra arbetsplatser för fullt. Men kan din arbetsgivare bestämma när du ska ta ut din semester eller bestämmer du själv? Låt oss reda ut vad semesterlagen säger.

– I år är semesterplaneringen lite speciell för att många har jobbat hemma och tänker kanske att de kan sköta jobbet och ta ledigt samtidigt utan att ta ut semesterdagar. Men här måste vi komma ihåg att värna om vår återhämtning. Vi mår inte bra utan sammanhängande vila, säger Henrik Cronier, förbundsjurist på Finansförbundet.

Juni, juli och augusti är för många en självklar period för återhämtning efter en tuff vår samtidigt som det ger oss möjligheten att ladda våra batterier inför den kommande hösten. Många önskemål behöver tas i beaktning och för dig som anställd kan regelverket upplevas som en djungel.

– Alla har rätt till en sammanhängande ledighet på fyra veckor under sommarmånaderna, i det här fallet juni, juli och augusti. Men du som arbetstagare har oftast inte rätt att bestämma när exakt du ska ta ut din ledighet. Det behöver du komma överens om med din närmaste chef, säger Cronier.

Förbundsjuristen Henrik Cronier reder ut vad semesterlagen säger och vilka rättigheter och skyldigheter du som anställd har på din arbetsplats.

Kan chefen neka mig semester under sommaren?
Nej, alla har rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet under perioden juni, juli och augusti. Detta för att du ska hinna återhämta dig och kunna ladda upp dina batterier för den kommande hösten. Men du kan inte själv avgöra när under juni, juli och augusti du vill vara ledig. Du kan få önska dig när du vill ha semester, men det är din arbetsgivare som slutligen bestämmer.

Kan chefen tvinga mig till semester under sommaren trots att jag vill vänta?
Utgångsläget är att det är din arbetsgivare som ytterst avgör när det går att ta ut semester och se till att din ledighet inte inskränker på verksamheten. På de arbetsplatser där det finns ett kollektivavtal sker semesterplaneringen i samråd med facket. Saknar din arbetsplats en lokal klubb eller förtroendevalda ska din arbetsgivare samråda direkt med dig. Kommer ni inte överens kan arbetsgivaren lägga ut din semester utifrån verksamhetens behov.

Kan chefen förvänta sig att jag ska vara tillgänglig under semestern?
Nej, när du har semester är du ledig. Bara om du har beredskapstjänstgöring kan du vara tillgänglig. Det är viktigt att du tar vara på din ledighet och återhämtar dig.

Kan jag bli inkallad på semestern?
Vid speciella omständigheter kan din arbetsgivare kalla in dig och då måste du infinna dig på arbetet. Speciella omständigheter är händelser som inte har gått att förutse och som kan få allvarliga konsekvenser på verksamheten.

Omfattas du av vårt kollektivavtal med BAO kan inte din arbetsgivare kräva att du ska komma in, däremot kan de fråga om du kan tänka dig att göra det – men beslutet ligger hos dig.

Har jag rätt att spara semester?
Ja, enligt semesterlagen har du rätt att spara semesterdagar förutsatt att du har tagit ut de 20 obligatoriska semesterdagar som du måste ta ut.

Ta gärna hjälp av ditt kontaktombud eller vänd dig till den fackliga rådgivningen om du har frågor kring din semester.