Så undviker du fällorna i ditt anställningsavtal

För dig som jobbar inom bank och finans är Finansförbundets kollektivavtal det enklaste sättet att säkerställa att du får schysta villkor på din arbetsplats. Men hur avgör du om ditt anställningsavtal följer svenska riktlinjer och om villkoren är marknadsmässiga?

Att tyda sitt anställningsavtal kan vara betydligt svårare än vad det verkar vid en första anblick. Ändå är det inte ovanligt att som anställd nöjer sig med att kanske kontrollera att lönen och antalet semesterveckor stämmer innan man glatt skriver på.

Förmodligen har man där och då ingen aning om hur stor risk man faktiskt tar.

– Det finns så många andra saker som man också måste titta på, säger Finansförbundets förhandlingschef Viktor Källqvist.

Det gäller till exempel anställningsform, om det är provisionslön eller fast lön, vilka arbetstidsregler som gäller, om det finns tjänstepension, utfyllnad av sjukpenning, utfyllnad av föräldrapenning, semesterlönetillägg och mycket mer.

Viktigaste vägen till bra villkor

Det bästa sättet att säkerställa att du får ta del av marknadsmässiga villkor och goda förmåner är ett kollektivavtal.

– Kollektivavtalet är allra viktigast. Finns det inget sådant så finns det väldigt många fällor för dig som enskild person. Men tänk bara på att rutan för Finansförbundets avtal är ikryssad i ditt anställningsavtal, så att du omfattas av det mest förmånliga kollektivavtalet.

Det kollektivavtalet är Finansförbundets. Finns det inte kollektivavtal på arbetsplatsen måste man istället själv förhandla om alla delar med sin arbetsgivare. Bara den kollektivavtalade tjänstepensionen är värd många tusenlappar varje månad

– Det är pengar som du inte ser här och nu men som är jätteviktiga. Framförallt om du är yngre och pengarna ska ligga och förränta sig länge. Har du ett glapp och inte fått någon tjänstepension på ett antal år är det svårt att ta igen det senare i livet, säger Viktor Källqvist.

Inom bank- och finansbranschen förekommer utländska företag som ofta saknar både kollektivavtal. Det kan istället vara 15 sidor skrivna på krånglig juridisk engelska, inte anpassade efter svensk arbetsrätt och svenska förhållanden, och innehåller krångliga villkor som inte är så vanligt förekommande på den svenska arbetsmarknaden.

– Det kan handlaom konkurrensklausuler, sekretessklausuler och värvningsklausuler med höga vitesbelopp om man skulle bryta mot dem. Uppstår en tvist kommer frågan avgöras i skiljenämnd, alltså en privat domstol, och inte i vanlig allmän domstol. Här gäller det att vara vaksam, säger Viktor Källqvist.

Möjligheten till hjälp ger trygghet

Att ett företag inte har kollektivavtal betyder inte nödvändigtvis att du inte kan jobba där, men det blir då extra viktigt att ta hjälp av Finansförbundet.

– Det är viktigt att du har is i magen innan du skriver på ett anställningsavtal. Du ska inte känna dig tvungen att skriva på direkt, skapa dig gärna lite extra tid att läsa igenom avtalet hemma i lugn och ro. Du kan kontakta Finansförbundets fackliga rådgivning där alla medlemmar kan få hjälp att gå igenom avtalet.

När du jobbar inom bank- och finansbranschen är det extra klokt att säkerställa att du skriver på just Finansförbundets kollektivavtal. Här finns nämligen mängder av bra villkor och förmåner du inte hittar i andra kollektivavtal.

– Vi har lönesänkningsskydd, ett individuellt skydd för förläggning av arbetstiden, en övertidsgräns, regler om minimilöner och en helt unik, partsgemensam lönestatistik. Men viktigast är nog ändå att Finansförbundet är det absolut största fackförbundet i vår bransch och det förbund som har störst spridning på arbetsplatserna. Vi har lokala förtroendevalda som företräder förbundets medlemmar på alla större svenska banker och på väldigt många arbetsplatser och tar de anställdas rättigheter på stort allvar, säger Viktor Källqvist.