Prisbelönt arbete med att uppmärksamma ojämlikt ägande

2020 års pris, Annas jämställdhets- och mångfaldspris, tilldelades banken SEB för deras arbete med att uppmärksamma ojämlikt ägande.

I Sverige äger kvinnor bara hälften så mycket som män. Statistiken är tydlig och för banken SEB blev det viktigt att använda kraft för att förändra den. Genom medvetna val och nya tankesätt vill banken bidra till ett mer ekonomiskt jämställt samhälle där fler kvinnor känner friheten i att äga, köpa eller investera. Det är bakgrunden till filmen ”Why women don´t own” som SEB producerat för att lyfta frågan om ojämlikt ägande.

– Det handlar om att alla ska ha lika makt över och möjligheter i sina liv. Att äga, att ha ett kapital, är en grundläggande förutsättning i vårt samhälle för att skilja sig eller starta ett bolag eller gå i pension och fortsätta ha samma livskvalitet som innan, säger Emma Heikensten, analytiker på SEB och redaktör för en film som banken producerat.

I arbetet med initiativet har utgångspunkten – ett mer jämlikt ägande – också haft en viktig hållbarhetsaspekt: många studier tyder på att kvinnor har ett större intresse för just hållbarhet, till exempel att när kvinnor får ökad makt så ökar hållbarheten i samhällen och i företag.

– Det handlar verkligen om att få till en flora av perspektiv, både för det enskilda bolaget och dess struktur, men också att samhället får del av SEB:s arbete. På så vis blir jämställdhet för oss både ett mål i sig och ett medel, förklarar Emma Heikensten.

Det är Emmas forskning som legat till grund för initiativets tillkomst, som både spridits internt i bankens arbete såväl som i extern kommunikation och marknadsföring.

– Eftersom SEB är en stor samhällsaktör blir arbete med inkluderande viktigt. För mångfalden i samhället och allas lika möjligheter initierade vi det här arbetet och har fokuserat på ”financial equality”. Samhället förändras – men ägandet fortsätter att vara snedfördelat. Det är en fråga som vi vill lyfta och som är viktigt för oss som företag. Den går också nära hand i hand med och har blivit en del av vårt större hållbarhetsarbete i banken, säger Mathias Appelblad, creative director i arbetet med filmen.

Orsaken till lägre kvinnligt ägande var mångbottnad: det allmänna lönegapet; kvinnors deltidsarbetande; kvinnors lägre riskbenägenhet; jobb i sektorer där tjänstepension är mer ovanlig och så vidare.

– Vi lägger inga värderingar i val man gör som individ. Kampanjen handlar istället om att lyfta att det finns orsaker till att ägandet skiljer sig åt och göra det möjligt att själv ta ställning till hur man som individ vill och kan agera. Filmen blev ett sätt att sätta investeringar, företagande och pensionssparande på kartan och gör ett nedslag i en samtida utveckling, säger Emma Heikensten.

På Finansförbundets och BAO:s mångfaldsdag 2020 förärades de därför Annas jämställdhets- och mångfaldspris för sitt sätt att lyfta frågan om ojämlikt ägande.

– Det är jätteroligt, vi känner oss väldigt ärade, bara att bli nominerade var kul men såklart framför allt att vinna. Det ökar motivationen att fortsätta och vi uppskattar att det uppmärksammas även utanför väggarna på vår egen bank, säger Mathias Appelblad

 

Motivering till beslut av mottagare av 2020 års ”Anna-pris” 
SEB:s initiativ Financial Equality kopplar, på ett föredömligt sätt, ihop jämlikhet med affärsnyttan vilket Centrala Jämställdhets- och mångfaldskommittén anser är en stor framgång för det nationella arbetet med jämställhet. Därför är det en stor glädje att tilldela 2020 års Annas jämställdhets- och mångfaldspris till SEB. Ekonomisk jämställdhet är en högaktuell fråga. SEB:s initiativ Financial Equality och filmen “Why Women Don’t Own” ligger i tiden. 

Filmen som lanserades den 8 mars 2020 bygger på det faktum att kvinnor äger en betydligt mindre andel av mark, fastigheter och aktier än män. Budskapet ”ökat kvinnligt ägande” blickar framåt med utgångspunkt i historien. SEB vill genom initiativet öka kunskapen om kvinnors ägande och sparande och få fler att uppmärksamma hur den nuvarande ägarstrukturen ser ut i Sverige. Det handlar om att genom kunskapsspridning koppla jämställdhetsfrågan till värderingar, kärnverksamheten och affärsnyttan. Detta tillsammans med initiativ på internt fokus på Inclusion & Diversity, jämställd lönesättning, transparant lönestatistik och fördomsfri rekrytering visar SEB att det är ett strategiskt ställningstagande med en långsiktig ambition. 

Initiativet visar även att SEB tar ställning i värderingsfrågor och fortsätter att öppna upp för nytänkande och hållbara perspektiv. SEB lyfter inte bara en aktuell fråga, SEB sätter ljuset på att ekonomisk jämställdhet är en nödvändighet för ett hållbart samhälle. SEB ger bland annat tips för jämställd privatekonomi och rådgivning för hur familjer kan nå en jämställd ekonomi och på bankens webbplats lyfts frågan om jämställda pensioner som en del av initiativet Financial Equality bland annat med en uppmärksammad ”deltidssnurra” för att räkna ut hur deltidsarbete påverkar pensionen och hur mycket man behöver spara för att kompensera för deltidsarbete.  

Om Annas jämställdhets- och mångfaldspris 
Annas jämställdhets- och mångfaldspris instiftades 1993 till minne av Anna C Persson-Collert. 

Priset delas årligen ut av den Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommittén (CJMK) som är ett partsgemensamt samarbete mellan BAO och Finansförbundet. Kommittén har till uppgift att följa, främja och utvärdera jämställdhets- och mångfaldsutvecklingen inom bank- och  finansbranschen samt bidra till jämställdhets- och mångfaldsarbetet i bankerna/företagen.

Priset delas ut till enskild person, företag, klubb, projekt eller arbetsgrupp inom bank- och finansbranschen för goda insatser inom jämställdhets och mångfaldsarbetet.