Övning ger tålamod

Tålamodet tryter sällan, men prövas när man ser lönerna utvecklas i fel riktning eller arbetsmiljö som inte håller måttet. Det skriver Finansförbundets 1:e vice ordförande Rikard Nyström i sin senaste krönika i branschtidningen Finansliv.

Ett ackord är toner i samklang. Jag spelar som vissa säkert vet en del gitarr och det har jag gjort rätt länge. Att lära sig spela gitarr är inte som att lära sig cykla, i alla fall har det inte varit det för mig. Hur man cyklar glömmer man liksom inte bort. Att spela ett instrument kräver att man övar teknik och samklang. Och tålamod.

Nu brukar Nyström sällan jämföras med Hendrix, Clapton eller Richards – det vore inte rättvist mot någon – och min profession är ju heller inte musiken; den finns istället i banken och mitt uppdrag gentemot alla medlemmar. Men visst har jag kunnat hämta hem en del från musikens tålamodsprövande nötande.

Mitt tålamod tryter sällan, men visst prövas det när jag ser hur lönerna utvecklas i fel riktning eller arbetsmiljön inte håller den kvalitet den skulle kunna göra alla gånger. Samtidigt är jag ”in it for the long run”, både med gitarren och förbundet. Betraktar man fackligt arbete så, så tror jag det bli mer hållbart, i längden.

Utveckling av instrumentell kompetens i all ära, men på jobbet gäller det att trycka på för att arbetsgivarna investerar i kompetensutveckling som ju gynnar den enskilde, arbetsgivaren själv och samhället. Forskning visar att företag som satsar på de anställda är mer lönsamma och konkurrenskraftiga samtidigt som den enskildes anställningsbarhet och utvecklingsmöjligheter ökar, i längden.

Och just grundutbildningen – att lära sig cykla eller spela – är bara det första steget i vad som behöver vara ett livslångt lärande för alla i finanssektorn. Övningen ger färdigheter, som vi alla kommer behöva i ett arbetsliv som förändras. Samtidigt ställs för mycket kompetensutveckling in och för få i branschen får den, det tär också på tålamodet.

De här frågorna kräver mycket tålamod och bland mycket annat har vi väl lärt oss just dess konst det gångna året som gått. Förhoppningsvis är vi inte helt ute och cyklar när vi till slut återvänder till vad som kanske liknar det normala. Då tar vi ton, med nya ackord.

Rikard Nyström
1:e vice ordförande
Finansförbundet