Nytt avtal på plats för medlemmar på Forex Bank

I december 2020 antog förbundsstyrelsen det förslag som förhandlats fram med Svensk Handel för anställda inom Forex Bank och de lokala parterna enades om ett lokalt avtal. Avtalen sträcker sig till 2023.

Avtalet med Svensk Handel för anställda på Forex Bank förlängdes under våren när de då treåriga avtalsperioden löpte ut. Det nya avtalet gick i hamn i december, följer det så kallade ”märket” och gäller perioden 1 december 2020 till den 30 april 2023, alltså i 29 månader. Det totala löneutrymmet under perioden blev 5,4 procent: 3,2 procent från den 1 december 2020 och 2,2 procent från den 1 maj 2022.

viktor-kallqvist-forhandlingschef.jpg– Till skillnad från föregående avtalsrörelse med Svensk Handel, där en del större principiella frågor om avtalets struktur avhandlades, har 2020 års förhandlingar hållit sig vid lön- och villkorsfrågor. Vi är särskilt nöjda med att avtalet blev så pass framtungt, det vill säga att större delen av löneutrymmet ska betalas ut vid lönerevisionen 2020. Förhandlingsklimatet har varit gott, trots att de uteslutande skett digitalt, via Teams, säger Finansförbundets förhandlingschef Viktor Källqvist.

De centrala och lokala delegationerna har båda genomfört förhandlingar och varit av uppfattningen att avtalsförslaget är tillräckligt bra. Finansförbundet fick igenom flera av sina krav – trots att Forex mot bakgrund av de reserestriktioner som påverkat företaget varit i en svår sits.

På den lokala nivån har utfallet bland annat innefattat förbättrad ersättning för arbete på söndagar och förbättrade regler kring årsarbetstidsmåtten.

annika.png– Klubbens avtalskrav togs fram utifrån samtals- och enkätsvar från medlemmarna som i sin tur var resultatet av en workshop. Förhandlingarna med arbetsgivaren har fungerat bra över lag, men mest nöjda är vi med att vi har utgått ifrån medlemmarnas önskemål i våra förhandlingar, säger Annika Jansson i klubbstyrelsen på Forex Bank.