Nybildade klubben emotser mer inflytande

Under året bildades en helt ny klubb i Finansförbundet. Eller kanske inte helt ny – en tidigare Unionenklubb ”hittade hem” när PayEx blev en del av Swedbank.

För den tidigare Unionen-klubben blev det naturligt att starta ny klubb under Finansförbundet flagg när företaget PayEx togs över av Swedbank. För arbetsgivaren blev det också tydligt att en lokal klubb medför förtjänster.

– Det var jätteskönt att vi kunde få till en ny klubb och att alla medlemmarna var med på det spåret. Dessutom såg arbetsgivaren enbart fördelar med att den fackliga verksamheten bedrivs i samma fackförbund, eftersom företaget sedan tidigare hade kollektivavtal med både Almega och Unionen, säger klubbens ordförande Heidi Larsson.

Klubben är en egen klubb och inte del av koncernklubben i Swedbank och bildades efter ett stort intresse från medlemmarna på arbetsplatsen.

– Vi började med att ställa frågan till medlemmarna om de önskade att vi skulle ha en lokal klubb i Finansförbundet. När det var bekräftat tog jag hjälp av kunniga inom koncernklubben och kansliet på Finansförbundet. Genom att synas mycket mot har vi vuxit och det har kommit in en del nya medlemmar till klubben, säger Heidi.

Totalt har företaget omkring 700 anställda och 263 var medlemmar i Finansförbundets klubb vid året slut. När PayEx blev en del av Swedbank var det naturligt för medlemmarna på årsmötet att Unionen-klubben upplöstes och en ny, Finansförbundet-klubb, bildades.

– Jag upplever att det medför mer inflytande och insyn att vara medlem i Finansförbundet. Men det gäller såklart också att vara aktiv gentemot sina medlemmar som klubb. För att vara ett stöd för arbetsgivaren och samtidigt också vara med och påverka i fackliga frågor och få insyn i verksamheten har vi velat utveckla samarbetet med bland annat HR och ledningen, säger Heidi.

När klubben bildades fick Heidi och resten av styrelsen stöd från Finansförbundets kansli. Processen att utveckla den nya klubben har varit enkel enligt Heidi, bland annat stöd i att arrangera årsmöte. Det fackliga arbetet gör att klubben har inflytande och insyn. Senast i raden av aktiviteter har klubben arbetat med en lönekartläggning.

– Det är roligt och givande att hålla på med fackligt arbete. Jag uppmanar alla som har chansen att ta den, säger Heidi.