Finansförbundet är en del av 16:12-rörelsen sedan flera år.

Kvinnor jobbar gratis 48 minuter om dagen

Lönegapet mellan kvinnor och män är 9,9 procent. Baserat på en arbetsdag från klockan 8–17 då män får lön för hela dagen, innebär det att kvinnor slutar få betalt för sitt arbete klockan 16:12. Det är tre minuter mer än förra året.

Kvinnor har högre utbildning än män men lägre lön inom alla sektorer och i stort sett alla yrken på den svenska arbetsmarknaden. Varje månad tjänar kvinnor i genomsnitt 3 700 kronor mindre än män. På ett år blir skillnaden 44 400 kronor.

16:12-rörelsen, där Finansförbundet ingår, är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackförbund och kvinnorörelsens organisationer som arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen. Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius skriver tillsammans med övriga företrädare för 16:12-rörelsen en debattartikel i Aftonbladet där resonemangen utvecklas.

I Sverige är det olagligt att lönediskriminera och dessutom ställer lagen krav på att arbetsgivare ska genomföra en lönekartläggning varje år för att upptäcka och åtgärda osakliga löneskillnader. Men många arbetsgivare struntar i kravet eftersom brist på tillsyn och skarpa sanktioner gör det i princip riskfritt att bryta mot lagen. Initiativtagare till samarbetet Lön hela dagen och uppropet är Svensk Kvinnolobby.

– Coronapandemin har gjort det tydligt att undervärderingen av kvinnodominerade yrken och sektorer har livs- och samhällsfarliga konsekvenser. Låt detta bli en väckarklocka för det akuta behovet att rätta till de ojämställda lönerna och villkoren en gång för alla, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby i ett pressmeddelande.

Sedan rörelsen bildades för nio år sedan har klockslaget flyttats fram från klockan 15:51 till klockan 16:12. Med nuvarande förändringstakt återstår åtminstone två decennier tills dess lönerna är jämställda.

För att öka takten ställer 16:12-rörelsen fyra gemensamma krav:

  • Lika möjligheter till heltidsarbete och trygga anställningsformer.

  • Synliggör och åtgärda strukturella löneskillnader.

  • En jämställd föräldraförsäkring.
  • Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till lönekartläggning.

  • Ett reformerat pensionssystem.

Bakom Lön hela dagen står 16:12-rörelsen:

Sveriges Kvinnolobby (initiativtagare), Akademikerförbundet SSR, Centerkvinnorna, Fackförbundet ST, Fastighetsanställdas Förbund, Finansförbundet, FQ Forum – Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Forena – försäkringsfacket, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, Internationella Kvinnoförbundet (IKF) Stockholm, Kommunal, Kvinnor Kan, Kvinnor i Svenska kyrkan, Kvinnors Rätt, Liberala kvinnor, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, S-kvinnor, Sveriges Arbetsterapeuter, Sverigeunionen av Soroptimistklubbar,  Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Kvinnors organisering Vänsterpartiet, Winnet Sverige.