Även du som chef behöver kompetensutveckling

Chef och sugen på att utveckla din kunskap och få ny inspiration? Ta chansen nu när mycket innehåll finns tillgängligt digitalt via webbinarier, korta filmer eller e-utbildningar.

Som arbetsmiljöansvarig för dina medarbetare är det viktigt att du återkommande fyller på och uppdaterar din kompetens på området. Vill du ha mer kunskap om att leda och planera arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats? Passa på att söka bidrag för utbildningsinsatser från Afa försäkring.

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar tillsammans på stöd till arbetsmiljöutbildning. Stödet ska gå till gemensamma utbildningsinsatser där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans under 2021-2023.

Lär dig att förebygga missbruk hos medarbetare

De flesta arbetsplatser drabbas av konsekvenser av skadligt bruk och beroende. Risken ökar när de anställda arbetar hemifrån. Det kan vara medarbetare och kollegor som kommer sent, missar deadlines eller på andra sätt inte fungerar som tidigare.

Få kunskap om hur du som chef kan förebygga, se signaler och hur du ska agera vid misstänkt missbruk.

Utbildningen, som ges via Alna, ger dig en teoretisk grund till att förebygga och agera vid oro för en medarbetares hälsa och misstanke om skadligt bruk av alkohol, läkemedel, spel, illegala droger med mera.

Läs mer om hur du förebygger och hanterar skadligt bruk på arbetsplatsen och vid hemarbete.

Läs mer om stöd för arbetsmiljöutbildning via Afa.