Klimatarbetet får inte ske på bekostnad av de mänskliga rättigheterna

Krönika av Ulrika Boëthius, ordförande på Finansförbundet. Publicerad i Finansliv.

Jag har under en längre period följt rapporteringen om hur flera stora svenska företag och deras produkter kan sammankopplas med misstänkt tvångsarbete i den kinesiska Xinjiang-provinsen. Ett ämne som berör mig djupt och skapar en oro över hur långt företagen på den globala arbetsmarknaden kan gå när det gäller konkurrens med oschysta villkor.

Än mer oroande är det när det är just våra statliga bolag det rör sig om och hur deras bäst säljande solceller kan kopplas till Xinjiang och deras så kallade arbetsprogram. Solceller som svenska staten subventionerar för att på hemmaplan påskynda vår gröna omställning.

Att vi i Sverige ställer om oss och strävar efter ett grönare leverne är självklart positivt. Vi måste värna om miljön! Men inte till vilket pris som helst! Det får inte gå ut över de mänskliga rättigheterna – vare sig det är våra egna eller andras.

Frågan om hållbarhet handlar således inte bara om miljön. Klimatfrågan får inte utesluta de anställdas villkor i skapandet av grön teknik. Bra villkor ska vara en självklarhet för den enskilda individen på arbetsmarknaden. Villkor som borde vara icke förhandlingsbara när statligt ägda bolag upprättar affärsförbindelser.

Det ska inte vara acceptabelt att exploatera människor i vår strävan efter ett grönare leverne. Hållbara samhällen måste uppnås på sunda och lika villkor. Rättvisa arbetsförhållanden helt enkelt. Vi gör oss själva och varandra en otjänst om vi blundar för såväl osund marknadskonkurrens som oschysta villkor på den globala arbetsmarknaden.

Med anständiga arbetsvillkor skapar vi trygga anställningar, en god löneutveckling och bra arbetsmiljö. Lika rättigheter och möjligheter ska vara självklara på arbetsmarknaden oaktat etnicitet eller plats. Goda förutsättningar att bedriva fackligt arbete utvecklar individen, men också arbetsplatserna, företagen och i förlängningen samhället i stort.

Hållbara arbetsplatser med hållbara arbetsvillkor på arbetsmarknaden är därför ett viktigt och ett nödvändigt steg på vägen mot ett grönt och hållbart samhälle.

Ulrika Boëthius, förbundsordförande 
Finansförbundet