Hur kan bankerna parera i pandemin?

Finansförbundet har i flera sammanhang understrukit vikten av att erbjuda distansarbete och social distansering på arbetsplatserna. Men hur har det gått i praktiken? Vi har pratat med några av de större arbetsgivarna.

Under hösten ställde vi frågor till några av de största arbetsgivarna i finansbranschen. Det visade sig att många har arbetat mycket aktivt och systematiskt med frågor som rör möjligheten till distansarbete, social distansering på arbetsplatserna, flexibla arbetssätt och liknande.

Hur resonerar ni kring den pågående pandemin?

mikaela-ostman-nordea.jpg– Vi utvärderar löpande vår verksamhet. Vi följer myndigheternas rekommendationer/förhållningsregler i de olika länderna där vi har verksamhet och agerar därefter, detta samtidigt som vi säkerställer välmående och säkerheten för våra kunder och medarbetare, säger Mikaela Östman, presskommunikatör på Nordea.

– Nordea har också implementerat ett team med nyckelpersoner från vår ledning och våra affärsområden för att säkerställa att situationen får det fokus som behövs och att åtgärder koordineras och implementeras, säger hon.

– Vi utvärderar våra åtgärder löpande och justerar våra beslut efter hur pandemin utvecklas och vilka riktlinjer myndigheterna ger, säger Niklas Magnusson, pressanvarig på SEB.

På SEB har mellan 30 och 40 procent av de anställda jobbat hemifrån under pandemin, vilket i sin tur hjälpt banken att möjliggöra social distansering på arbetsplatsen.

niklas-magnusson-seb.jpg– Vi delade tidigt upp kritiska funktioner, vilket betyder att många medarbetare har jobbat från alternativa platser eller hemifrån, ställde in icke-kritiska tjänsteresor och införde restriktioner vad gäller möten. Vad gäller våra kunder har vi sett en stor ökning i antalet digitala möten, även om vi också har hållit våra kontor öppna då det fysiska mötet är väldigt viktigt för många kunder, inte minst i tuffa och turbulenta tider som dessa, fortsätter han.

Precis som SEB har Handelsbanken stärkt de digitala kundmötena och ökat möjligheterna för kunder att göra fler ärenden digitalt.

– Vi var tidigt ute och säkrade den digitala kapaciteten för det ökande distansarbetet. Vi informerar också kontinuerligt via intranätet om frågor som IT-säkerhet, personlig arbetsmiljö, arbetsledning på distans och annat som påverkas när jobbet inte alltid utförs på den reguljära arbetsplatsen, säger Carina Albiin Svensk, chef för hälsa och arbetsmiljö på Handelsbanken.

Andra åtgärder som företagen i branschen vidtagit handlar till exmepel om förbättrad städning på arbetsplatserna när medarbetare behöver vara fyiskt på plats på arbetet, och att byta ut muggar och bestick till engångsartiklar - av trä. Det är åtgärder som Anna Erman Ojde, kommunikationschef på Danske Bank Sverige beskriver.

Hur gör ni för att öka möjligheten till social distansering mot kollegor och kunder?

anna-erman-danske.jpg– Transformationen till 100 procent distansmöten fungerade mycket bra och våra rådgivare gjorde 20 procent fler möten under krisens första kvartal än innan krisen vilket kan tillskrivas ett ökat tryck på professionell rådgivning men också att man hinner med fler möten när man arbetar digitalt. På kontoren finns skärmar som ett skydd mellan kund och rådgivare vid personliga möten. Våra företagsrådgivare har endast fysiska möten då man ser att affärsnyttan finns, dock är vi noggranna med distans. Av de anställda arbetar ca hälften på distans och på kontoret har vi också distans på en (1)  meter mellan arbetsplatserna, säger Anna Erman Ojde.

Under våren 2020 arbetade de anställda på distans eller i delade arbetsgrupper om det fanns regulatoriska hinder förklarar hon.

– De delade grupperna är fortsatt delade för att säkerställa att vi alltid kan ge den bästa servicen. Det fungerar mycket bra och vi har fattat beslut om att permanenta den flexiblare arbetsmodellen säger hon.

På Handelsbanken arbetar arbetsgivaren genom att informera kontinuerligt via intranätet om frågor som IT-säkerhet, personlig arbetsmiljö, arbetsledning på distans och annat som påverkas när jobbet inte alltid utförs på den reguljära arbetsplatsen.

Hur arbetar ni med möjligheten till hemarbete/distansarbete?

carin-albiin-svensk-handelsbanken.jpg– Vi arbetar för att skapa trygga förutsättningar för att fler medarbetare ska kunna vara på plats. Vi vet att många har ett behov av att träffas fysiskt eftersom det skapar skapar energi och kreativitet och det är i det mänskliga mötet som idéer uppstår som förhoppningsvis leder till ökad effektivitet och ännu fler affärer, säger Carina Albiin Svensk, chef för hälsa och arbetsmiljö på Handelsbanken.

– Våra kontor har hållit öppet genom hela pandemin, men lösningarna för att klara det på ett tryggt och säkert sätt varierar. Sånt löser våra medarbetare och chefer bäst lokalt. Exempelvis genom att dela upp sig i arbetslag som turas om att vara på plats eller genom om att flytta arbetstider så att man undviker trängsel i kollektivtrafiken och andra anpassningar till lokala förhållanden, säger hon.