Humanitärt stöd till Röda Korsets pandemibekämpning

Finansförbundet stöttar varje år humanitärt biståndsarbete inom ramen för förbundets internationella solidaritetsengagemang. 2020 gick det till Röda Korsets arbete med pandemin.

Röda Korset följer coronapandemins och covid-19:s utveckling noggrant och informerar om hur människor kan skydda sig och förhindra spridning. Att dela kunskap och möta människors oro är något som Röda Korsets volontärer över hela världen har lång erfarenhet av och som utgör ett viktigt bidrag till bekämpningen av pandemin.

Finansförbundet stöttade under året verksamheten med 50 000 kr i humanitärt stöd till organisationen, som bland annat samordnar frivilliga och hjälper äldre och riskgrupper att handla från mataffärer och apotek i både Sverige oc internationellt.

Röda Korset har tillsammans med ett antal andra organisationer kommit överens med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Sverige om att stötta landets kommuner med stöd till isolerade riskgrupper och bidra med krisstöd.

Engagemanget stäcker sig världsomspännande. I Kina hjälper Röda Korstet till exempel med att avlasta sjukvården och i Italien och Spanien med sjuktransporter.